Sumar coș
Nu aveți produse în coș
TOTAL
Lei
Citește sample
-20%

Tratat de psihologie generală (ebook)

Editura:
Nr. pagini:
888
Anul apariției:
2013
ISBN:
978-606-40-1021-6
Formate disponibile
Poți citi acest titlu numai cu aplicația gratuită myBOOKmag pentru mobil și tabletă (iOS și Android).

Descriere

Numeroase generaţii de psihologi români au avut norocul de a participa la prelegerile profesorului Paul Popescu-Neveanu şi de a-şi forma astfel cunoştinţe temeinice în domeniul psihologiei.
Tratatul de psihologie generală oferă studenţilor contemporani şansa de a se iniţia în fundamentele psihologiei, parcurgând un curs cu o valoare academică şi ştiinţifică remarcabilă, ideile promovate fiind în continuare de actualitate.
Tratatul cuprinde atât o prezentare a sistemului psihic uman, cât şi noţiuni fundamentale referitoare la fiecare proces psihic în parte. Claritatea şi precizia textului, bogăţia informaţiilor, precum şi numeroasele ilustrări folosite de autor fac ca lectura să fie nu doar folositoare, dar şi plăcută. Prezentul volum poate satisface curiozitatea oricărui cititor interesat de mecanismele vieţii psihice.

Paul Popescu-Neveanu a studiat psihologia la Braşov şi Bucureşti, şi şi-a luat doctoratul în psihologie la Universitatea din Sankt Petersburg. În anul 1953, devine conferenţiar universitar, iar din 1969, profesor de psihologie la Universitatea Bucureşti. Între anii 1990 şi 1993 a fost şeful Catedrei de psihologie de la Universitatea din Bucureşti, iar între anii 1990 şi 1994 a fost Directorul Institutului de Psihologie al Academiei Române.

CuprinsNotă asupra ediţiei
În loc de prefaţă
Studiu introductiv

Capitolul unu. Sistemul psihic uman
1. Anticipări ale tratării sistemice
2. Argumente pentru rolul decisiv al învăţării şi socializării
3. Demonstraţii şi concluzii ale cercetărilor psihogenetice
4. Semnificaţii ale unor cercetări psihofiziologice şi psihopatologice
5. Sistemul psihic uman şi problema conştiinţei

Capitolul doi. Sensibilitatea. Modalităţile recepţiei senzoriale
1. Caracterizarea generală a sensibilităţii
2. Sensibilitatea cutanată
3. Sensibilitatea termică
4. Sensibilitatea vizuală
5. Auzul
6. Sensibilitatea vibratorie
7. Propriocepţia
8. Sensibilitatea ortostatică şi de echilibru
9. Sensibilitatea gustativă
10. Sensibilitatea olfactivă
11. Interocepţia
12. Sensibilitatea dureroasă

Capitolul trei. Psihologia percepţiei
1. Procesul perceptiv
2. Legi specifice percepţiei
3. Percepţia spaţiului
4. Efectul setului (montajului) şi al experienţei
5. Perceperea spaţiului tridimensional
6. Profunzimea în percepţia reproducţiei sau a desenului
7. Stimulii pentru percepţia mişcării
8. Percepţia şi aprecierea timpului
9. Sensibilitatea diferenţială

Capitolul patru. Reprezentarea
1. Caracterizarea procesului reprezentării
2. Imagini consecutive
3. Imaginile eidetice
4. Dezvoltarea stadială a reprezentărilor
5. Reprezentări topografice
6. Reprezentările geometrice
7. Particularităţi psihologice ale reprezentărilor

Capitolul cinci. Procesele de comunicare şi limbajul
1. Expresie, limbă şi limbaj
2. Funcţiile limbajului
3. Modelul psihofiziologic al limbajului
4. Limbajul ca sistem şi proces de comunicare
5. Context şi limbaj
6. Limbajul oral
7. Expresivitatea limbajului
8. Limbajul scris
9. Limbajul intern

Capitolul şase. Psihologia gândirii
1. Consideraţii introductive şi delimitări
2. Orientări metodologice în studiul psihologic al gândirii
3. Coordonate neuropsihologice ale gândirii
4. Preliminarii la construirea unui model psihofiziologic al gândirii
5. Modelarea cibernetică artificială a unor procese intelectuale
6. Corelaţia gândire–limbaj
7. Operaţiile intelectuale şi dezvoltarea lor
8. Funcţia şi procesul înţelegerii
9. Gândirea ca proces de rezolvare a problemelor
10. Strategii şi procedee euristice
11. Stilul cognitiv

Capitolul şapte. Procesele memoriei
1. Modelul psihologic al memoriei
2. Mecanismele stocării informaţiilor
3. Modalităţi de studiu experimental al proceselor de memorie
4. Caracteristici, regularităţi şi legi ale proceselor de memorie; întipărirea şi conservarea
5. Memorie involuntară şi memorie voluntară
6. Recunoaştere şi reproducere
7. Reminiscenţă şi uitare

Capitolul opt. Procesele imaginative
1. Imaginaţia ca modalitate a sistemului psihic uman
2. Probleme psihologice privind visele
3. Operaţii, procedee, tehnici în procesele imaginative
4. Niveluri, strategii şi forme ale imaginaţiei
5. Stadiile imaginaţiei creative

Capitolul nouă. Psihologia motivaţiei
1. Caracterizarea psihologică a trebuinţelor
2. Motiv şi motivaţie
3. Modalităţi şi niveluri ale motivaţiei
4. Motivaţie şi performanţă

Capitolul zece. Afectivitatea
1. Caracteristici ale proceselor afective
2. Orientări şi teorii asupra afectivităţii
3. Afectivitatea şi împrejurările de viaţă
4. Modalităţi ale afectivităţii
5. Expresiile emoţionale

Capitolul unsprezece. Atenţia
1. Problematica psihologică a atenţiei
2. Modelul psihofiziologic al atenţiei
3. Stimulii prosexigeni şi atenţia spontană
4. Motivaţie şi atenţie
5. Vigilenţă şi activităţi informaţionale
6. Nivelul superior al atenţiei
7. Interacţiunea formelor de atenţie
8. Particularităţi ale atenţiei

Capitolul doisprezece. Conduita voluntară
1. Probleme metodologice ale abordării conduitei voluntare
2. Modelul psihoneurocibernetic al actului voluntar
3. Structura şi fazele proceselor volitive

Capitolul treisprezece. Deprinderile
1. Conceptul de deprindere
2. Locul şi rolul deprinderilor în SPU
3. Modelul psihoneurofiziologic al deprinderilor
4. Formarea deprinderilor
5. Interacţiunea deprinderilor: transfer şi interferenţă

Bibliografie minimală
Afișează mai mult
Adaugă în coș
60.80 lei
76.00 lei
Închide preview