Drept
< Drept
Modele de cereri şi acţiuni în justiţie. Ediţia a doua revăzută şi adăugită

Modele de cereri şi acţiuni în justiţie. Ediţia a doua revăzută şi adăugită

Autor: Av. Vlad Zamfirescu

Nr. de pagini: 256

ISBN: 978-606-719-407-4


48.16 RON 40.94 RON

Anul apariţiei: 2015

Format: 165 x 235 mm, paperback


CONFORM NOULUI COD CIVIL ŞI NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Drept procesual civil * Drept Civil * Dreptul Familiei * Legile restituirii proprietăţilor


Prezenta lucrare se adresează avocaţilor definitivi şi celor stagiari, consilierilor juridici, tuturor practicienilor dreptului, studenţilor la facultăţile de drept şi, în acelaşi timp, vine în sprijinul celor care, deşi nu sunt practicieni ai dreptului sau nu au studii juridice, doresc să îşi conducă singuri procesele ori să înţeleagă cum trebuie pornite acestea.
Cartea conţine în Capitolul I modele ale principalelor cereri de drept procesual civil, concepute şi explicate în conformitate cu Noul Cod de Procedură Civilă; în Capitolul II sunt prezentate modele de cereri pentru principalele tipuri de procese de drept civil şi dreptul familiei, redactate conform dispoziţiilor şi instituţiilor de drept din Noul Cod Civil şi organizate în ordinea capitolelor acestuia. În Capitolul al III lea sunt expuse modele ale acţiunilor din materia legilor speciale ale restituirii proprietăţilor (Legile fondului funciar, Legea nr. 10 / 2001, Legea nr. 165 / 2013), astfel cum au fost conturate aceste acţiuni în practica solicitării controlului judecătoresc asupra modului de aplicare a procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate, de restituire a imobilelor ori de acordare a măsurilor compensatorii de către instituţiile administraţiei.

Cuprins:


Cuvânt-înainte la ediţia a II-a

Capitolul I. Modele de cereri şi acţiuni de drept procesual civil

1. Cerere de chemare în judecată
2. Întâmpinare
3. Răspuns la întâmpinare
4. Cerere reconvenţională
5. Cereri de intervenţie
5.1. Cerere de intervenţie principală (în interes propriu)
5.2. Cerere de intervenţie accesorie (în interesul altei persoane)
5.3. Cerere de chemare în garanţie
5.4. Cerere de arătare a titularului dreptului
6. Cereri de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii judecătoreşti
7. Cerere de apel
8. Cerere de recurs
9. Contestaţie în anulare
10. Cerere de revizuire
11. Contestaţie privind tergiversarea procesului
12. Contestaţie la executarea silită
13. Contestaţie la titlul executoriu
14. Cerere de suspendare a executării silite
15. Cerere de întoarcere a executării silite
16. Cerere de ordonanţă preşedinţială
17. Cerere de emitere a ordonanţei de plată
18. Cerere de suspendare a judecării cauzei
19. Cerere de reluare a judecării cauzei
20. Cerere de constatare a perimării
21. Cerere de amânare a judecării cauzei
22. Cerere de renunţare la judecată

Capitolul II. Modele de cereri şi acţiuni de drept civil şi dreptul familiei
1. Cerere de punere sub interdicţie
2. Cerere de ridicare a interdicţiei
3. Cerere de divorţ
4. Cerere de divorţ prin acordul soţilor
5. Cerere de lichidare a regimului comunităţii de bunuri (partajul bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei)
6. Cerere de modificare a măsurilor luate cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti
7. Cerere de majorare a pensiei de întreţinere
8. Cerere de reducere/sistare a pensiei de întreţinere
9. Acţiune în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei
10. Acţiune în tăgăduirea paternităţii
11. Acţiune în contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie
12. Acţiune în revendicare imobiliară
13. Acţiune în revendicare mobiliară
14. Cerere de grăniţuire
15. Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unei construcţii prin accesiune imobiliară
16. Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
17. Acţiune în rectificarea înscrierilor de carte funciară
18. Acţiune în anularea certificatului de moştenitor
19. Acţiune în constatarea deschiderii succesiunii şi stabilirea calităţii de moştenitor
20. Cerere de partaj succesoral
21. Cerere de revocare a donaţiei
22. Cerere de revocare a legatului
23. Cerere de raport al donaţiilor
24. Acţiuni în răspundere civilă delictuală
24.1. Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta proprie
24.2. Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta altuia
24.3. Acţiune în răspundere civilă pentru prejudiciul cauzat de animale
24.4. Acţiune în răspundere civilă pentru prejudiciul cauzat de lucruri
24.5. Acţiune în răspundere civilă pentru ruina edificiului
25. Acţiune în constatarea nulităţii contractului
26. Cerere de rezoluţiune a contractului
27. Cerere de reziliere a contractului
28. Acţiune în evacuare
29. Acţiuni în răspundere pentru evicţiune
29.1. Acţiune în rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare pentru evicţiune totală
29.2. Acţiune în reducerea preţului vânzării pentru evicţiune parţială
30. Acţiune în rezoluţiunea contractului de întreţinere
31. Acţiune în pretenţii a asociaţiei
de proprietari pentru recuperarea restanţelor la întreţinere


Capitolul III. Modele de cereri şi acţiuni în domeniul legilor restituirii proprietăţilor
1. Acţiune pentru obligaţia de a face: transmiterea documentaţiei în vederea validării (legea fondului funciar)
2. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar
3. Plângere la legea fondului funciar pentru punerea în posesie în privinţa unui teren agricol
4. Plângere la legea fondului funciar pentru punerea în posesie în privinţa unui teren forestier
5. Acţiune Legea nr. 10/2001 — Obligare emitere dispoziţie pentru restituire în natură
6. Acţiune în temeiul Legii nr. 10/2001 — Obligare la emiterea dispoziţiei de restituire în natură
7. Acţiune în temeiul Legii nr. 10/2001 — Obligare la emiterea dispoziţiei cu propunere de acordare de măsuri compensatorii
8. Contestaţie împotriva dispoziţiei/deciziei emise în temeiul Legii nr. 10/2001
9. Cerere de obligare la plata despăgubirilor pentru îmbunătăţirile necesare şi utile aduse imobilului/apartamentului restituit în baza Legii nr.10/2001
10. Acţiune privind obligaţia de a face — Legea nr. 165/2013 (Obligarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la analizarea dosarului, evaluarea despăgubirilor şi la emiterea deciziei de compensare)
11. Contestaţie împotriva deciziei de invalidare/compensare emisă în temeiul Legii nr. 165/2013 de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor

Bibliografie


   
Colectie coordonata de Avocat Vlad Zamfirescu

   
Colectie coordonata de Avocat Vlad Zamfirescu
Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării presupune că eşti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Află detalii.
Am înţeles

Produs adăugat cu succes în coș

X
CONTINUĂ CUMPĂRĂTURILE FINALIZEAZĂ COMANDA