Psihologie
< Psihologie
Introducere în teoriile personalităţii

Introducere în teoriile personalităţii

Autor: Robert B. Ewen

Nr. de pagini: 576

ISBN: 978-973-707-585-7


Produsul nu este disponibil momentan

Titlul original: An Introduction To Theories of Personality, 7th Edition
Publicată de: Taylor and Francis Group, LLC
Limba originală: engleză
Traducere de: Sofia Manuela Nicolae
Anul apariţiei: 2012
Cuprinzătorul manual de psihologia personalităţii scris de Robert B. Ewen, ajuns la a şaptea ediţie, prezintă într-o manieră accesibilă şi atractivă ideile celor mai importanţi teoreticieni ai personalităţii, de la Freud şi Jung la Allport şi Bandura, de la Maslow şi Fromm la Cattell şi Erikson. Cartea oferă şansa de a descoperi misterele comportamentului uman, dar şi un punct de plecare pentru aprofundarea unui domeniu extrem de important pentru psihologia organizaţională, pentru psihoterapie şi consiliere, precum şi pentru evaluarea şi testarea psihologică.
Organizată în funcţie de autori şi de orientările teoretice (de la psihanaliză şi umanism la cognitivism şi modelul trăsăturilor), cartea include anecdote biografice inedite, liste de concepte-cheie, citate ilustrative din operele psihologilor consacraţi, dar şi aplicaţii imediate - de la psihopatologie şi interpretarea viselor la mai buna înţelegere a politicienilor şi oamenilor de afaceri. Nu în ultimul rând, cititorii vor găsi în acest tratat suficiente repere pentru o mai bună cunoaştere de sine şi pentru o viaţă mai împlinită.

Robert B. Ewen, profesor şi cercetător în psihologie, a predat la universităţi din New York şi Miami. Este coautor al unui reputat manual de statistică pentru ştiinţele socio-umane.

Cuprins:


Prefaţă

Partea I. Perspectiva psihodinamică

Capitolul 1. Introducere. Teoriile personalităţii
Semnificaţia personalităţii
Teorii ale personalităţii
Teorii şi constructe
Criterii de comparare a teoriilor personalităţii
Epoca prefreudiană
Freud versus Wundt
Inconştientul înainte de Freud
O posibilă abordare a studiului teoriilor personalităţii
Recapitulare

Capitolul 2. Sigmund Freud. Psihanaliza
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Pulsiunile şi energia psihică
Determinism psihic şi acte ratate
Inconştientul
Structura personalităţii
Se-ul
Eul
Supraeul
Dezvoltarea personalităţii
Stadiile psihosexuale
Fixaţie şi tipologie caracterială
Regresia
Aplicaţii suplimentare ale teoriei psihanalitice
Interpretarea viselor
Psihopatologia
Psihoterapia
Munca
Religia
Literatura
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Cercetarea empirică
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 3. Carl Gustav Jung. Psihologia analitică
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Pulsiunile şi energia psihică
Principiul contrariilor
Finalismul
Inconştientul
Structura personalităţii
Conştientul
Inconştientul personal
Inconştientul colectiv
Dezvoltarea personalităţii
Individuaţia şi Sinele
Progres şi Regresie
Tipologie caracterială: funcţii şi atitudini
Aplicaţii suplimentare ale psihologiei analitice
Interpretarea viselor
Psihopatologia
Psihoterapia
Munca
Religia
Literatură şi mitologie
Alchimia
Sincronicitatea
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Cercetarea empirică
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 4. Alfred Adler. Psihologia individuală
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Interesul social
Finalismul, sentimentele de inferioritate şi lupta pentru superioritate (autoperfecţionarea)
Structura personalităţii
Dezvoltarea personalităţii
Factori patogeni în dezvoltarea personalităţii
Ordinea la naştere
Tipologia caracterială: stilul de viaţă
Aplicaţii suplimentare ale psihologiei individuale
Interpretarea viselor
Psihopatologia
Psihoterapia
Munca
Religia
Educaţia
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Cercetarea empirică
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 5. Karen Horney. Nevroză şi dezvoltare umană
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Structura şi dezvoltarea personalităţii
Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Horney
Nevroza
Psihoterapia
Sexualitatea feminină
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 6. Erich Fromm. Frica de libertate
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Pulsiuni organice versus pulsiuni nonorganice: izolare şi contradicţie
Pulsiunile nonorganice
Structura personalităţii
Mecanismele de apărare şi evadarea
Dezvoltarea personalităţii
Tipologie caracterială
Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Fromm
Interpretarea viselor
Psihopatologia
Psihoterapie şi reformă socială
Alte aplicaţii
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 7. Harry Stack Sullivan. Teoria Interpersonală a Psihiatriei
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Postulatul genului unic
Nevoia de ceilalţi
Reducerea tensiunii
Dinamismul
Modalităţi de trăire a experienţei
Finalismul (teleologia)
Structura personalităţii
Sistemul sinelui
Personificarea „non-eului"
Alte comportamente defensive
Dezvoltarea personalităţii
Pruncia (copilăria mică)
Copilăria mijlocie
Copilăria mare
Preadolescenţa
Adolescenţa timpurie
Adolescenţa târzie
Vârsta adultă
Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Sullivan
Psihopatologia
Psihoterapia
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 8. Erik Erikson. Psihologia eului
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Procesele biologice: libido şi sexualitate
Procesele Eului: identitate şi control
Societate şi cultură
Inconştientul
Structura personalităţii
Se-ul
Eul
Supraeul
Dezvoltarea personalităţii
Stadiile psihosexuale epigenetice sau „cele opt vârste ale omului"
Ritualizările
Aplicaţii suplimentare ale teoriei eriksoniene
Interpretarea viselor
Psihopatologia
Psihoterapia
Munca
Religia
Literatura
Psihoistoria
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Cercetarea empirică
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Partea a II-a. Perspectiva umanistă

Capitolul 9. Carl R. Rogers. Teoria actualizării sinelui (I)
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Actualizarea
Nevoia de apreciere pozitivă
Finalismul
Structura personalităţii
Experienţa şi procesul de evaluare organismică
Conceptul de sine şi actualizarea sinelui
Apărarea
Dezvoltarea personalităţii
Persoana deplin funcţională
Aplicaţii suplimentare ale teoriei rogersiene
Psihopatologia
Psihoterapia
Educaţia
Teoria rogersiană şi cercetarea empirică
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Cercetarea empirică
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 10. Abraham H. Maslow. Teoria actualizării sinelui (II)
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Motivaţii de deficit şi de creştere
Ierarhia trebuinţelor umane
Inconştientul şi finalismul
Structura personalităţii
Dezvoltarea personalităţii
Persoana aţată în procesul actualizării sinelui (persoana pe deplin umană)
Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Maslow
Psihopatologia
Psihoterapia
Munca
Religia
Educaţia
Teoria lui Maslow şi cercetarea empirică
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Cercetarea empirică
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 11. Rollo May. Psihologia existenţială
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Faptul-de-a-fi-în-lume (Dasein)
Nefiinţa şi angoasa
Putinţa de a greşi şi vina
Intenţionalitate şi semnificaţie
Iubirea
Daimonicul
Structura personalităţii
Dezvoltarea personalităţii
Aplicaţii suplimentare ale psihologiei existenţialiste
Interpretarea viselor
Psihopatologia
Psihoterapia
Literatură şi artă
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Cercetarea empirică
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Partea a III-a. Perspectiva trăsăturilor de personalitate

Capitolul 12. Gordon W. Allport. Teoria trăsăturilor de personalitate
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Pulsiunile instinctuale
Autonomia funcţională a motivaţiilor adulte
Valorile
Conştiinţă şi concreteţe
Structura personalităţii
Trăsături comune şi dispoziţii personale
Proprium-ul
Conştiinţa morală
Dezvoltarea personalităţii
Criteriul de maturitate
Stilul de viaţă
Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Allport
Psihopatologie, psihoterapie, reformă socială
Religia
Natura prejudecăţii
Măsurarea personalităţii
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Cercetarea empirică
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 13. Raymond B. Cattell şi alţii. Teoria analitic-factorială a trăsăturilor
Obiective
Obiectivele lui Cattell
Obiectivele lui Eysenck
Obiective ale teoriei „Big Five"
Scurtă biografie
Logica generală a analizei factoriale
Exemplu ilustrativ
Controverse metodologice
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Trăsăturile dinamice
Structura personalităţii
Trăsături temperamentale şi abilităţi
Ecuaţia descriptivă
Dezvoltarea personalităţii
Inţuenţe asupra dezvoltării personalităţii
Dezvoltarea trăsăturilor-sursă structurale
Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Cattell
Psihopatologie şi psihoterapie
Munca
Educaţia
Psihologia socială
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Contribuţii
Propuneri de lectură
Alte teorii analitic-factoriale ale trăsăturilor
Teoria celor trei factori a lui Eysenck
Teoria „Big Five" (a celor cinci factori)
Evaluarea teoriei
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Partea a IV-a. Perspectiva behavioristă

Capitolul 14. B. F. Skinner. Behaviorismul radical
Obiective
Scurtă biografie
Condiţionare clasică versus condiţionare operantă
Cauzalitate şi ştiinţă
Tipuri de condiţionare
Dincolo de libertate şi demnitate
Principiile condiţionării operante
Cutia lui Skinner
Ajustarea (aproximarea succesivă)
Programe de întărire
Întărirea condiţionată (întărirea secundară)
Privare şi saţietate
Generalizarea stimulului şi a răspunsului
Discriminarea
Stingerea
Secvenţe complexe de comportamente
Explicarea operantă a conceptelor asociate teoriei personalităţii
Emoţia
Gândirea
Pedeapsa
Conceptele freudiene
Trăsăturile
Intenţii şi finalism
Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Skinner
Psihopatologia
Psihoterapia
Munca
Religia
Educaţia
Literatura
Psihologia socială
Comportamentul verbal
Îmbătrânirea şi memoria
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Partea a V-a. Perspectiva cognitivistă

Capitolul 15. George A. Kelly. Psihologia constructelor personale
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Activitate şi anticipare
Structura personalităţii
Constructele personale
Dezvoltarea personalităţii
Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Kelly
Interpretarea viselor
Psihopatologia
Psihoterapia
Alternanţa constructului şi cercetarea psihologică
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Cercetarea empirică
Contribuţii
Propuneri de lectură
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 16. Albert Bandura. Teoria social-cognitivă
Obiective
Scurtă biografie
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Determinismul reciproc
Cauzele cognitive
Întărirea
Structura personalităţii
Comportamentul autoîntărit
Autoeficacitatea percepută
Dezvoltarea personalităţii
Învăţarea observaţională (modelarea)
Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Bandura
Psihopatologia
Psihoterapia
Evaluarea teoriei
Critici şi controverse
Cercetarea empirică
Contribuţii
Propuneri de lectură
Alte concepte ale psihologiei cognitive
Constructe referitoare la autoevaluare şi performanţă
Constructe referitoare la învăţare şi percepţie
Constructe referitoare la rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor
Evaluarea teoriei
Recapitulare
Întrebări pentru studiu
-- I. Întrebări
-- II Comentarii şi sugestii

Capitolul 17. Concluzie. Perspective şi postfaţă
Citate care îndeamnă la reţecţie
Aplicaţii personale ale teoriile personalităţii
Pericolele inţexibilităţii
Pericolele gloriei
Pericolele contextului dat
Utilizarea teoriilor personalităţii: câteva exemple relevante
Alte perspective asupra personalităţii
Perspectiva biologică
Perspectiva interculturală
Perspectivă de ansamblu şi concluzii
Natura fundamentală a fiinţelor umane
Structura personalităţii
Dezvoltarea personalităţii
Aplicaţii suplimentare ale teoriei personalităţii
Evaluarea teoriei
Postfaţă: Câteva perspective personale
Recapitulare
Anexă. Istoric de caz pentru a fi folosit în cadrul întrebărilor pentru studiu

Glosar de teoreticieni
Bibliografie

   
Colectie coordonata de Simona Reghintovschi

   
Colectie coordonata de Simona Reghintovschi
Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării presupune că eşti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Află detalii.
Am înţeles

Produs adăugat cu succes în coș

X
CONTINUĂ CUMPĂRĂTURILE FINALIZEAZĂ COMANDA