Psihologie
Statistică pentru psihologi

Statistică pentru psihologi

Autor: Dumitru Gheorghiu

Nr. de pagini: 350

ISBN: 973-707-012-7


Produsul nu este disponibil momentan

Anul apariţiei: 2004


Lucrarea de faţă constituie o introducere concisă şi clară în statistica aplicată în psihologie. Tehnicile statistice prezentate sunt văzute ca instrumente folosite pentru a răspunde unor probleme de cercetare specifice, în principal, psihologiei. Cu alte cuvinte, această carte nu se adresează statisticianului profesionist, ci psihologului şi, mai larg, oricărui cercetător în ştiinţele omului, precum şi altor persoane ale căror profesii sunt legate într-un fel sau altul de aceste ştiinţe.

Date autor:
Prof. univ. dr. Dumitru Gheorghiu este absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti; Doctor în Filosofie, specialitatea Logică. Studii post-doctorale la Institutul de Logică, Filosofie şi Teoria Cunoaşterii Ştiinţifice al Universităţii din München. Membru al următoarelor asociaţii ştiintifice: Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei al Academiei Române, European Foundation for Logic, Language and Information — Amsterdam, Universität Van Amsterdam, Interest Group on Propositional and Predicate Logics — University of London. Prorector al Universităţii Titu Maiorescu. Titular al cursurilor de Filosofia Minţii, Logică Matematică şi Teoria Calculabilităţii, Statistică Aplicată în Psihologie.

Cuprins:
1. Introducere
1.1. Rolul statisticii în cercetarea psihologicã
1.2. Matematica de bazã

1.2.1. Operaţii aritmetice de bazã
1.2.2. Operaţii aritmetice cu numere reale
1.2.3. Proprietãţi ale numerelor reale
1.2.4. Indicatori speciali ai operaþiilor aritmetice
1.3. Statistici descriptive şi statistici inferenţiale
1.4. Niveluri de mãsurã

1.4.1. Nivelul nominal
1.4.2. Nivelul ordinal
1.4.3. Nivelul de interval
1.4.4. Nivelul de raport
Glosar
2. Prezentarea datelor statistice
2.1. Procente şi proporţii
2.2. Raporturi şi rate
2.3. Distribuţii de frecvenţe
2.4. Diagrame şi grafice

Glosar

3. Mãrimile tendinţei centrale şi ale dispersiei

3.1. Mãrimile tendinţei centrale

3.1.1. Media aritmeticã
3.1.2. Mediana
3.1.3. Modul
3.1.4. Distribuţii simetrice şi distribuţii asimetrice
3.1.5. Media aritmeticã ponderatã
3.1.6. Mãrimile tendinţei centrale pentru date grupate
Mediana pentru date grupate
Intervalul modal
3.2. Percentile
3.3. Mãrimile dispersiei

3.3.1. Indicele variaþiei calitative
3.3.2. Amplitudinea şi amplitudinea intercuartilicã
3.3.3. Abaterea medie şi varianţa
3.3.4. Abaterea standard şi coeficientul de variaţie
3.3.5. Calculul abaterii standard pentru date grupate
Glosar
4. Distribuţia normalã
4.1. Caracteristicile distribuþiei normale
4.2. Calculul scorurilor standard
4.3. Distribuţia normalã standard
4.4. Utilizarea distribuþiei normale standard

4.4.1. Determinarea procentelor de cazuri
4.4.2. Determinarea probabilitãþilor pentru scoruri
Glosar

5. Eşantionarea şi distribuţii de eşantionare
5.1. Procedee de eşantionare aleatorie
5.2. Distribuþia de eşantionare
5.3. Determinarea probabilitãţilor pentru medii aritmetice
5.4. Strategia inferenţialã
Glosar

6. Proceduri de estimare statisticã
6.1. Caracteristici ale estimatorilor
6.2. Estimarea mediei aritmetice când s este cunoscut
6.3. Estimarea mediei aritmetice când s este necunoscut
Distribuþia t–student
6.4. Estimarea proporţiilor
6.5. Dimensiuni ale eşantioanelor şi niveluri de precizie

6.5.1. Controlul mãrimii intervalului estimat
6.5.2. Determinarea dimensiunii eºantionului pentru
estimarea mediilor aritmetice
6.5.3. Determinarea dimensiunii eºantionului pentru estimarea proporþiilor
Glosar

7. Testarea ipotezelor despre o singurã populaţie
7.1. Testul scorurilor Z pentru medii aritmetice când s este cunoscut
7.2. Erori în testarea ipotezelor
7.3. Testarea ipotezelor pentru medii aritmetice când s este necunoscut
7.4. Testul scorurilor Z pentru proporţii

Glosar

8. Testarea ipotezelor despre diferenţele dintre douã populaţii
8.1. Testul scorurilor Z pentru diferenţa dintre
douã medii aritmetice
8.2. Testul scorurilor T pentru diferenţa dintre
douã medii aritmetice
8.3. Testul scorurilor Z pentru diferenţa dintre douã proporţii

Glosar
9. Analiza de varianţã (ANOVA)
9.1. ANOVA pentru o variabilã independentã
9.2. ANOVA pentru douã variabile independente

Glosar
10. Teste nonparametrice
10.1. Testul chi-pãtrat (c2)

10.1.1. Testul chi-pãtrat pentru independenţã
10.1.2. Testul chi-pãtrat pentru concordanţã
10.2. Testul Mcnemar
10.3. Testul Mann-Whitney U
10.4. Testul medianei
10.5. Testul iteraþiilor
10.6. Testul Wilcoxon T
10.7. Testul Kruskal–Wallis H

Glosar
11. Mãrimi ale corelaţiei
11.1. Noţiunea de corelaţie
11.2. Mãrimi ale corelaţiei la nivel nominal
11.3. Mãrimi ale corelaţiei la nivel ordinal
11.4. Mãrimi ale corelaţiei la nivel de interval sau de raport
11.5. Elemente de analizã multivariatã

11.5.1. Corelaţia parţialã
11.5.2. Regresia multiplã
11.5.3. Corelaţia multiplã
Glosar

12. Introducere elementarã în SPSS
Exerciţii şi probleme
1. Introducere
2. Prezentarea datelor statistice
3. Mãrimile tendinþei centrale şi ale dispersiei
4. Distribuþia normalã
5. Eşantionare şi distribuþii de eşantionare
6. Proceduri de estimare statisticã
7. Testarea ipotezelor despre o singurã populaþie
8. Testarea ipotezelor despre diferenþele dintre douã populaþii
9. Analiza de varianţã
10. Teste nonparametrice
11. Mãrimi ale corelaţiei

Soluţii şi indicaţii de rezolvare
Anexe

   
Colectie coordonata de Simona Reghintovschi
   
Colectie coordonata de Simona Reghintovschi
Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării presupune că eşti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Află detalii.
Am înţeles

Produs adăugat cu succes în coș

X
CONTINUĂ CUMPĂRĂTURILE FINALIZEAZĂ COMANDA