1.png

editori:

Magdalena Mărculescu

Silviu Dragomir

fondator:

Ion Mărculescu, 1994

director editorial:

Bogdan-Alexandru Stănescu

redactare

Michi Lucescu

design:

Andrei Gamarț

director producție:

Cristian Claudiu Coban

dtp:

Gabriela Anghel

Conținutul acestei lucrări electronice este protejat prin copyright (drepturi de autor), iar cartea este destinată exclusiv utilizării ei în scop privat pe dispozitivul de citire pe care a fost descărcată. Orice altă utilizare, incluzând împrumutul sau schimbul, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea, închirierea, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiei, altele decât cele pe care a fost descărcată, revânzarea sub orice formă sau prin orice mijloc, fără consimțământul editorului, sunt interzise. Dreptul de folosință al lucrării nu este transferabil.

Drepturile de autor pentru versiunea electronică în formatele existente ale acestei lucrări aparțin persoanei juridice Pandora Publishing SRL.

Titlul original: Les veus del Pamano

Autor: Jaume Cabré

Copyright © Jaume Cabré, 2004

Copyright © Pandora M, 2023
pentru traducerea în limba română

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20

www.pandoram.ro

ISBN (print): 978-606-978-642-0

ISBN (EPUB): 978-606-978-663-5

Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

Un foșnet abia simțit. De parcă mângâia cineva ușa. S-a deschis ușor, și o mână înmănușată a prins clanța pe dinăuntru, să nu facă zgomot. S-a închis cu un geamăt neauzit. O umbră întunecată se mișca prin întunericul din apartament. Învățați cu noaptea, ochii lui Iuri o urmăreau în tăcere. Necunoscutul a intrat în birou. Lăsaseră jaluzelele ridicate și a înjurat de toți dumnezeii. Dincolo de fereastră, fulgii aduși de neașteptatul front de aer polar care îngheța peisajul de parcă ar fi fost un mormânt făceau mai tăcută panorama nocturnă. Nu se-auzea nici murmurul râului. A socotit că-i mai bine să nu se atingă de jaluzele, căci nimeni, niciodată, sub nicio formă, nu trebuia să știe că el intrase în noaptea asta-n casa asta.

Oftă iritat și se așeză în fața computerului. Pe masă domnea o ordine desăvârșită, știa că asta o să-i ușureze mult munca. Iuri, mut, îl urmase pe intrus în birou și-l observa, și mai mut, de la ușă. Lumina albăstrie a ecranului umplu încăperea, intrusul își dori să nu se observe din stradă, nici din restul casei, pâlpâirea slabă și rece. Lipit de marginea ecranului, un post-it spunea: „Bună! Mâncarea e în dulap, deasupra frigiderului. Mulțam pentru tot!“. Începu să verifice directoarele. Scoase din buzunarul canadienei cutia cu dischete și se apucă să copieze răbdător fișierele. Undeva în clădire tuși cineva, bănuia că erau vecinii de jos, întorși de la vreun bairam, amețiți, plictisiți, obosiți, bombănind printre dinți că nu mai au vârsta să le mai ardă de chestii de-astea. O mașină cu viteză redusă, cu siguranță din cauza zăpezii, răni liniștea nopții. De ce merg computerele așa-ncet când ești grăbit? De ce fac atât de mult zgomot, dacă se zice că-s silențioase? A sunat telefonul, a-nțepenit, a închis computerul deși făcuse doar jumătate din treabă și a rămas nemișcat, ca o piatră, cu o picătură de sudoare lunecându-i pe nas. N-a șters-o, fiindcă el nu exista. Nicio mișcare în apartament.

— Acum nu pot răspunde. Dacă doriți, puteți lăsa un mesaj după semnalul sonor.

— Tu, n-o să pot să vin dimineață, că mi-a mai picat un transport de piatră la Tremp și fiică-mea nici nu vrea s-audă. Nu te necăji, vin pe la prânz, înainte de masă. Pa. Baftă multă, te-am pupat. Vin să te vizitez. Aaa, și-ai dreptate: da, muzica lui Pamano se-aude.

Bip, bip. Pa. Un glas de bărbat cu accent din munții din zonă, răgușit de tutun și cafea cu rom, care vorbea, optimist, despre ziua de mâine. Câteva secunde necunoscutul așteptă să se deschidă vreo ușă. Nimic. Nimeni. Spre norocul lui, Iuri hotărâse să nu se trădeze și stătea mai departe ascuns, nemișcat. Când amintirea clinchetului de telefon s-a risipit, când a fost iar în stare s-audă cum se-așază fulgii blând peste toate, necunoscutul și-a îngăduit să respire și a deschis din nou computerul.

Iuri se îndepărtă de ușa biroului și, cum nu prea știa ce să facă, se ascunse în sufragerie, pândind orice posibil zgomot venit din birou.

Intrusul se întoarse la lucru. A umplut imediat cinci dischete cu fișierele din directoarele cu inițialele O.F. și, pentru orice eventualitate, din alte câteva. Când a terminat, a mutat toate directoarele astea în Recycle bin. S-a asigurat că n-a rămas din ele nimic, nici altceva similar. A introdus o nouă dischetă, cu virus, a scos-o și a închis computerul.

A aprins lanterna, o ținea între dinți, să aibă mâinile libere. Nu i-a fost deloc greu să golească dosarele, trei, de pe masă, care-l interesau. Hârtii, fotografii, documente. Jos, lângă zid, o valijoară roșie. A deschis-o. Pregătită parcă pentru călătorie. O scotoci atent: nimic interesant pentru el. A închis-o și a lăsat-o cum o găsise. Înainte să plece i-a venit ideea să controleze sertarele, în caz că… Hârtii albe, blocnotesuri, caiete școlare. Și o cutie. A deschis-o și, brusc, i-a înghețat sudoarea pe frunte. I s-a părut că aude un oftat în casă.

Când închidea ușa știa că nu a lăsat nicio urmă a prezenței lui, știa că i-a luat un pic mai mult de cincisprezece minute ca să-și facă treaba și că, cu cât mai departe de-aici îl prind zorii, cu-atât mai bine.

Rămas iar singur, Iuri intră în biroul întunecat. Totul părea ca întotdeauna, dar simțea în el o neliniște. O senzație vagă că n-a fost la înălțimea cerută de circumstanțe.

Partea întâi
ZBORUL
FLORINTELUI

Nume culcate acoperite de flori

Joan Vinyoli

La orele nouă ale dimineții de vineri, martie treizeci și unu, anul Domnului două mii doi, ziua atât de-așteptată, de jinduită, ochii numeroșilor credincioși veniți din toate părțile lumii în Piața Sfântul Petru din Vatican sunt nerăbdător ațintiți spre fereastra cu draperii de damasc de la care Sanctitatea Sa Papa urmează să dea binecuvântarea urbi et orbi. Deși semnele primăverii deja se-arătaseră, e un frig de îngheață măduva-n oase, de vină e aerul rece, trădător, ce urcă dinspre Tibru pe Via della Riconciliazione și intră sprinten în piață, triumfător, pornit să taie devoțiunea din sufletele pregătite pentru Summus Pontifex. Batiste fluturând, de guturai sau emoție. Fereastra mișcată, cu un brusc reflex în vitraliile deschise spre interior. Un microfon, un preot grijuliu așezându-l la înălțimea adecvată și figura încovoiată, înveșmântată în alb imaculat, a Sfântului Părinte Ioan Paul II care rostește niște cuvinte imposibil de auzit, deși oamenii au încetat să-și mai sufle nasul. Și binecuvântarea. De bucurie, șase călugărițe din Guineea plâng, îngenuncheate pe piatra umedă din piață. Grupul în frunte cu părintele Rella, bine situat pe direcția ferestrei papale, păstrează o tăcere ușor stânjenită de efuziunile mai puțin sau mai mult superstițioase ale unora dintre credincioși, care-și lunecă printre degete boabele rozariului, sărută o poză de cincizeci de cenți cu portretul papei sau fac o fotografie să imortalizeze momentul. Părintele Rella face un gest discret de hai, până terminăm noi, mai va, și se uită la ceas. Trebuie grăbit pasul dacă vor să fie într-o jumătate de ceas în Piazza del Sant’Uffizio. Cum dispare, imediat după binecuvântare, silueta papei, purtată de medici, părintele Rella ridică brațul indicând direcția de urmat și intră în mulțime hotărât să-și deschidă drum cu umbrela roșie în pădurea deasă din piața Vaticanului. Ca un singur om, cele cincizeci de femei și cei treisprezece bărbați din grup o iau în direcția umbrelei. Restul oamenilor se pun în mișcare încet, de parcă le-ar părea rău să părăsească un loc la care de-atâtea ori au visat.

O berlină cu geamuri fumurii înaintează ca o felină pe via di Porta Angelica, virează la dreapta și se oprește la postul de control din via del Belvedere. Doi bărbați cu aparate auditive în urechi, ochelari fumurii și ceafa rasă, câte unul de-o parte și alta, se reped și se pleacă pe geamurile coborâte cu eleganță, ca o mișcare calculată de gene. Se îndreaptă apoi amândoi deodată și fac semn să li se dea drumul. Unul însoțește berlina, cu pas rapid, până la locul exact unde trebuie să parcheze, pe via della Posta. Ieșit din zid, un portar de la Vatican deschide ușa din dreapta a berlinei. În fața intrării de la Palazzo Apostolico, un soldat din garda elvețiană deghizat în ienicer se preface că lumea din jur nu prezintă pentru el interes și privește înainte, spre postul de control, parcă vrând să descopere secrete inconfesabile. Niște picioare gingașe, în pantofi de un negru intens, cu catarame de argint, ies din berlină și se așază delicat pe pământ.

Conform protocolului și corespunzător zilei, la biserica Sfântul Petru se va oficia o slujbă, în prezența întregii Congregații pentru Cauzele Sfinților. Cum cere prudența, invitații speciali au fost chemați cu trei ore înainte de ceremonie spre a evita cea mai mică fisură, căci dacă de-a lungul veacurilor a învățat ceva Sfânta Biserică Catolică, Apostolică și Romană a fost să imagineze, organizeze și să ducă la bun sfârșit orice fel de ceremonie, cu gradul exact de fast adecvat celebrării.

Toată în negru, silueta subțire și dreaptă în pofida celor optzeci și șapte de ani, cu o pălăriuță discretă, dar ultraelegantă, așteaptă să-i vină alături fiul și fosta noră. Cu neplăcere obosită, face abstracție de zgomotul urcat dinspre piața în care oamenii, fără să știe, formează mulțimea. Gasull rezolvă formalitățile cu caporalul ieșit după portar.

— Unde s-a vârât Sergi — femeia vorbește privind în față cu un aer sever, nu se deranjează să marcheze inte­rogația.

— E-aici, mamà — răspuns sec al lui Marcel. Unde-ai vrea să fie?

Sergi se depărtase câțiva pași și-și aprinsese o țigară prevăzând că, înăuntru, în veci n-o să-l lase să tragă măcar un amărât de fum.

— Nu-l aud.

Dacă te-ai obosi să-l întrebi, zice-n gând Mertxe, cu mutra acră pe care o face de la prima oră a dimineții și nu și-o poate ascunde. Da’ tu n-o să-ntrebi niciodată nimic pe nimeni, nici n-o să-ntorci după cineva capul, fiindcă nu vrei să-ți faci riduri pe gât și fiindcă vin ceilalți în fața ta.

— Ce? — doamna către Gasull.

— Gata. Tot aranjat.

Pachetul de cinci persoane cu numărul de control 35Z intră în Palazzo cu trei ore înainte să înceapă ceremonia.

Sala Sfânta Clara e spațioasă, învăluită blând în lumina intrată leneș prin cele trei ferestre ce dau spre o mare curte interioară prin care trece, grăbit, un bărbat neobișnuit decorat, cu o eșarfă galbenă pe piept, în diagonală, precedat de un cetățean serviabil îmbrăcat în haine obișnuite, care-i indică o ușă cu brațul ușor întins. În partea opusă ferestrelor, o emisferă imensă, întunecată, arată ce știa omenirea, în secolul XVII, despre Pământ. Lângă ea, un pian cu coadă, bizar în sala aia, cu aerul puțin derutat al instrumentelor muzicale când stau mute.