1.png

Editori:

Magdalena Mărculescu

Vasile Dem. Zamfirescu

Silviu Dragomir

FONDATOR:

Ion Mărculescu, 1994

Redactor:

Oana Dușmănescu

Design:

Faber Studio

Imagini copertă: © Neubau

Director producție:

Cristian Claudiu Coban

DTP:

Răzvan Nasea

Corectură:

Elena Bițu

Roxana Nacu

Conținutul acestei lucrări electronice este protejat prin copyright (drepturi de autor), iar cartea este destinată exclusiv utilizării ei în scop privat pe dispozitivul de citire pe care a fost descărcată. Orice altă utilizare, incluzând împrumutul sau schimbul, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea, închirierea, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiei, altele decât cele pe care a fost descărcată, revânzarea sub orice formă sau prin orice mijloc, fără consimțământul editorului, sunt interzise. Dreptul de folosință al lucrării nu este transferabil.

Drepturile de autor pentru versiunea electronică în formatele existente ale acestei lucrări aparțin persoanei juridice Pandora Publishing SRL.

Titlul original: La figlia oscura

Autor: Elena Ferrante

Copyright © 2006 by Edizioni e/o

Copyright © Pandora M, 2017
pentru prezenta ediție

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20

W: pandoram.ro

ISBN (print): 978-606-978-108-1

ISBN (EPUB): 978-606-978-126-5

Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

1.

După nici măcar o jumătate de oră de condus am început să mă simt rău. Senzația de arsură din dreptul taliei a apărut din nou, dar am decis să nu-i dau importanță o vreme. Mi-am făcut griji doar când mi-am dat seama că n-aveam suficientă energie să țin volanul. În decurs de câteva minute capul mi-a devenit greu, farurile mi s-au părut tot mai slabe, curând am uitat chiar și că șofez.