1.png

Editori

Silviu Dragomir

Vasile Dem. Zamfirescu

Director editorial

Magdalena Mărculescu

redactor

Victor Popescu

Coperta: FABER STUDIO

Director producţie

Cristian Claudiu Coban

Dtp

Gabriela Chircea

Corectură

Elena Bițu

Maria Mușuroiu

Conținutul acestei lucrări electronice este protejat prin copyright (drepturi de autor), iar cartea este destinată exclusiv utilizării ei în scop privat pe dispozitivul de citire pe care a fost descărcată. Orice altă utilizare, incluzând împrumutul sau schimbul, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea, închirierea, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiei, altele decât cele pe care a fost descărcată, revânzarea sub orice formă sau prin orice mijloc, fără consimțământul editorului, sunt interzise. Dreptul de folosință al lucrării nu este transferabil.

Drepturile de autor pentru versiunea electronică în formatele existente ale acestei lucrări aparțin persoanei juridice Editura Trei SRL.

Titlul original: The Heart of Man. Its Genius for Good and Evil

Autor: Erich Fromm

Copyright © 1964 by Erich Fromm

First edition published under original English title THE HEART OF MAN by Harper & Row, New York, 1964

Copyright © Editura Trei, 2017 pentru prezenta ediţie

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20

e-mail: comenzi@edituratrei.ro

www.edituratrei.ro

ISBN (print): 978-606-40-0271-6

ISBN (epub): 9786064004734

Cuvânt-Înainte

Această carte reia o serie de idei pe care le-am prezentat în cadrul unora dintre lucrările mele anterioare, într-o încercare de a le dezvolta mai departe. În Fuga de libertate1, m-am ocupat de problematica libertății, precum și de sadism, masochism și distructivitate; între timp, atât experiența clinică, cât și reflecția teoretică m-au condus înspre ceea ce cred a fi o mai profundă înțelegere a libertății, precum și a unor variate tipuri de agresivitate și distructivitate. Am ajuns să disting între diferite feluri de agresivitate aflate direct sau indirect în serviciul vieții, respectiv acea formă malignă a distructivității, necrofilia, care constituie o adevărată iubire de moarte, în opoziție cu biofilia, care reprezintă dragostea de viață. În Omul pentru sine2, am pus în discuție problema normelor etice, pe baza cunoașterii noastre asupra naturii omului, și nu asupra revelațiilor sau legilor și convențiilor stabilite de om. În această carte, urmăresc mai departe problematica și pun în discuție natura răului și a alegerii dintre bine și rău. În cele din urmă, cartea de față reprezintă, într-o oarecare măsură, o lucrare complementară Artei de a iubi3. În timp ce principala temă din ultimul titlu amintit era capacitatea omului de a iubi, în cele ce urmează tema centrală va fi capacitatea sa de a distruge, narcisismul omului și fixația sa incestuoasă. Cu toate acestea, deși dezbaterea în jurul noniubirii va umple majoritatea paginilor, problema iubirii este și ea reluată într-un sens nou și mai larg, anume al iubirii de viață. Încerc să arat că iubirea de viață, independența și depășirea narcisismului formează un „sindrom de creștere“, opus „sindromului de descompunere“, format de iubirea de moarte, simbioza incestuoasă și narcisismul malign.

Ceea ce m-a îndreptat înspre studiul acestui sindrom de descompunere nu a avut la bază numai experiența clinică, ci și evoluția socială și politică a ultimilor ani. Devine chiar mai presantă întrebarea de ce, în ciuda bunăvoinței și a deținerii de cunoștințe despre consecințele războiului nuclear, încercările de a-l evita sunt infime în comparație cu magnitudinea pericolului și a posibilității declanșării conflagrației, date fiind continuarea dezvoltării rapide a armelor nucleare, precum și menținerea războiului rece. Această îngrijorare m-a condus înspre studiul fenomenului de indiferență față de viață, în cadrul unei industrializări mecaniciste aflate într-o creștere constantă, în care omul este transformat într-un lucru și, ca rezultat, este stăpânit de angoasă și de o indiferență, dacă nu chiar ură, față de viață. Dar în afară de acestea, dispoziția marcată de violență care se manifestă sub forma delincvenței juvenile, precum și asasinarea președintelui John F. Kennedy necesită o explicație și o înțelegere, ca un prim posibil pas către schimbare. Se ridică întrebarea dacă ne îndreptăm înspre o nouă barbarie — chiar și în lipsa declanșării războiului nuclear — sau dacă este posibilă o renaștere a tradiției noastre umaniste.

În afara problemelor menționate până aici, obiectivul acestei cărți este de a clarifica relația dintre conceptele mele psihanalitice și teoriile lui Freud. Nu am fost niciodată mulțumit de faptul de a fi clasificat ca aparținând unei noi „școli“ de psihanaliză, fie că este numită „culturalism“ sau „neofreudism“. Sunt de părere că multe dintre aceste noi școli, deși au dezvoltat noi înțelegeri valoroase, au și pierdut mult dintre cele mai importante descoperiri ale lui Freud. Cu siguranță că nu sunt un „freudian ortodox“. De altfel, orice teorie care nu se modifică de-a lungul a șaizeci de ani nu mai este, tocmai din această cauză, aceeași cu teoria originară a întemeietorului acesteia; este numai o repetiție fosilizată și, fiind o repetiție, este de fapt o deformare. Descoperirile fundamentale ale lui Freud au fost concepute într-un anumit cadru de referință filosofic, acela al curentului materialismului mecanicist, împărtășit de majoritatea oamenilor de știință de la începuturile acestui secol. Opinia mea este că dezvoltarea viitoare a gândirii freudiene necesită un cadru de referință diferit, anume cel al umanismului dialectic. În această carte, încerc să arăt că cele mai mari descoperiri ale lui Freud, aceea a complexului Oedip, a narcisismului și a pulsiunii de moarte, au fost sufocate de premisele sale filosofice și că, eliberate de acestea și transpuse într-un nou cadru de referință, aceste descoperiri devin chiar mai convingătoare și mai semnificative.4 Sunt de părere că acest cadru de referință al umanismului, caracterizat de impregnarea sa paradoxală cu un criticism neobosit, cu un realism neînduplecat și cu o credință rațională, este cel care va permite dezvoltarea roditoare a edificiului pentru care Freud a construit fundația.

O ultimă remarcă: deși gândurile exprimate în această carte sunt cu toatele rezultatul practicii mele clinice ca psihanalist (și, într-o anumită măsură, vin și din cercetarea mea cu privire la procesele sociale), am omis o mare parte a argumentației clinice. Plănuiesc să aduc această argumentație într-o lucrare mai extinsă, care va fi dedicată teoriei și terapiei specifice psihanalizei umaniste.

Nu în ultimul rând, vreau să-mi exprim recunoștința față de Paul Edwards, căruia îi sunt îndatorat pentru sugestiile sale critice cu privire la capitolul despre libertate, determinare și alternativism.

Erich Fromm


1 Trad. rom.: București: Editura Trei, 2016. (N. red.)

2 Trad. rom.: București: Editura Trei, 2017. (N. red.)

3 Trad. rom.: București: Editura Trei, 2016. (N. red.)

4 Doresc să subliniez că această concepție psihanalitică nu implică înlocuirea teoriei freudiene cu ceea ce este cunoscut drept „analiză existențială“. Acest substitut al teoriei freudiene este deseori lipsit de profunzime, utilizând termeni preluați de la Heidegger sau Sartre (sau Husserl), fără a-i pune în legătură cu o adevărată înțelegere a elementelor specifice domeniului clinic. Acest lucru este valabil în privința unor psihanaliști „existențiali“, precum și a gândirii psihologice a lui Sartre, care, deși strălucită, este însă superficială și lipsită de o fundamentare clinică serioasă. Existențialismul lui Sartre, ca și cel al lui Heidegger, nu constituie un nou început, ci un sfârșit; acestea reprezintă disperarea omului occidental, în urma catastrofei a două războaie mondiale și a regimurilor hitlerist și stalinist; dar nu reprezintă doar expresia disperării. Ele constituie și manifestările unui solipsism și ale unui egotism burghez extrem. Acest fapt este mai ușor de înțeles dacă privim un filosof precum Heidegger, care era un simpatizant al nazismului. Este mai înșelător în cazul lui Sartre, care susține că ar fi un reprezentant al gândirii marxiste și filosoful viitorului; cu toate acestea, este exponentul spiritului societății anomiei și egoismului, pe care o critică și pe care vrea să o schimbe. În ce privește credința că viața nu are niciun sens dat și garantat de Dumnezeu, multe sisteme au împărtășit această credință; dintre cele religioase, cu precădere budismul. Totuși, prin afirmațiile acestora cu privire la faptul că nu există valori obiective valide pentru toți oamenii, precum și prin conceptualizarea libertății, care se reduce la o arbitrarietate egotistă, Sartre și adepții acestuia pierd cea mai importantă realizare a religiei teiste și nonteiste, precum și a tradiției umaniste. (N.a.)

I

Omul-lup sau oaie?

Mulți cred că oamenii sunt oi; alții cred că oamenii sunt lupi. Ambele tabere pot aduce argumente convingătoare în sprijinul pozițiilor lor. Cei care consideră că oamenii sunt oi nu trebuie decât să amintească faptul că oamenii pot fi ușor influențați înspre a face ceea ce li se cere, chiar dacă respectivul lucru le este dăunător; că și-au urmat conducătorii în războaie care nu le-au adus nimic altceva decât distrugere; că au crezut în orice fel de nonsens numai pentru că le-a fost prezentat cu îndeajuns patos și sub amenințarea forței — de la aprigele porunci ale preoților și regilor, până la vocile suave ale liderilor de opinie ascunși sau mai puțin ascunși. Se pare că majoritatea oamenilor sunt sugestibili, copii pe jumătate adormiți, dispuși să își supună voința oricui le vorbește cu o voce îndeajuns de amenințătoare sau îndeajuns de dulce, încât să-i învăluie. Într-adevăr, cel care are o convingere suficient de puternică, încât să nu cedeze în a se opune mulțimii constituie mai degrabă excepția decât regula, o excepție fiind deseori admirată secole mai târziu, dar fiind în general luată în râs de contemporani.

Aceasta este presupunerea — că oamenii sunt oi — pe baza căreia și-au construit sistemele dictatorii și Marii Inchizitori. Mai mult decât atât, exact această credință, conform căreia oamenii sunt oi și, în consecință, au nevoie de conducători care să hotărască pentru ei, le-a creat adesea acestor lideri convingerea sinceră că îndeplineau o datorie morală — deși una tragică — dacă îi dădeau omului ceea ce își dorea: dacă erau conducători care îl scăpau de povara responsabilității și a libertății.

Dar dacă majoritatea oamenilor sunt niște oi, atunci de ce este viața omului atât de diferită de cea a oilor? Istoria omului a fost scrisă cu sânge; este o istorie alcătuită dintr-o violență continuă, în care forța a fost folosită aproape invariabil pentru a-i supune voința.