1.png

Editori:

Silviu Dragomir

Vasile Dem. Zamfirescu

Director editorial:

Magdalena Mărculescu

Redactoare:

Carmen Botoșaru

Design și ilustrație copertă: Andrei Gamarț

Director producție:

Cristian Claudiu Coban

Dtp:

Răzvan Nasea

Corectură:

Cristina Niță

Anca Baciu

Conținutul acestei lucrări electronice este protejat prin copyright (drepturi de autor), iar cartea este destinată exclusiv utilizării ei în scop privat pe dispozitivul de citire pe care a fost descărcată. Orice altă utilizare, incluzând împrumutul sau schimbul, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea, închirierea, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiei, altele decât cele pe care a fost descărcată, revânzarea sub orice formă sau prin orice mijloc, fără consimțământul editorului, sunt interzise. Dreptul de folosință al lucrării nu este transferabil.

Drepturile de autor pentru versiunea electronică în formatele existente ale acestei lucrări aparțin persoanei juridice Editura Trei SRL.

Titlul original: Truly Devious

Autor: Maureen Johnson

Copyright © 2018 by HarperCollins Publishers

Published by arrangement with HarperCollins Children’s Books, a division of HarperCollins Publishers.

Copyright © Editura Trei, 2019 pentru prezenta ediţie

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20

e-mail: comenzi@edituratrei.ro

www.edituratrei.ro

ISBN (print): 978-606-40-0611-0

ISBN (epub): 9786064018021

Tuturor celor care au visat vreodată

să găsească un cadavru în bibliotecă

BIROUL FEDERAL DE INVESTIGAȚII

Imagine fotografică a scrisorii primite la reședința Ellingham pe 8 aprilie 1936

Iată! O cimilitură!

Ah, ce-o să ne veselim!

S-alegem pistol, frânghie?

Trebuie să cumpănim.

Cuțitul taie ca briciul

și sclipește-așa frumos!

Otrava lucrează alene,

și-atunci nu ni-i de folos.

Focu-i prea sărbătoresc,

iar înecul cam durează.

Spânzurătoarea nu-i bună

fiindcă este prea… ațoasă.

Să-i dai vânt de la-nălțime,

țeasta să i se zdrobească?

Sau mașina-i, cu viteză,

de un zid să se izbească?

Bombele sunt zgomotoase,

scot mulțime de scântei.

Ce de pedepse… tot felul

pentru băieții cei răi!

Ce s-alegem? Ce s-alegem?

Of, deloc, deloc nu știm.

Dar și-n gaură de șarpe

noi tot o să vă găsim.

Ha ha!

Cu sinceritate,

Maestrul minciunilor

13 aprilie 1936, ora 18:00

Știi că nu pot să te las să pleci…

Destinul a ciocănit la ușa lui