1.png

Editori:

SILVIU DRAGOMIR

VASILE DEM. ZAMFIRESCU

Director editorial:

MAGDALENA MĂRCULESCU

Redactare:

Manuela Sofia Nicolae

Design și ilustrație copertă:

FABER STUDIO (ADELINA BUTNARU)

Director producție:

CRISTIAN CLAUDIU COBAN

Dtp:

Crenguța Rontea

Corectură:

Andreea-Lavinia Dădârlat , Irina Mușătoiu

Conținutul acestei lucrări electronice este protejat prin copyright (drepturi de autor), iar cartea este destinată exclusiv utilizării ei în scop privat pe dispozitivul de citire pe care a fost descărcată. Orice altă utilizare, incluzând împrumutul sau schimbul, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea, închirierea, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiei, altele decât cele pe care a fost descărcată, revânzarea sub orice formă sau prin orice mijloc, fără consimțământul editorului, sunt interzise. Dreptul de folosință al lucrării nu este transferabil.

Drepturile de autor pentru versiunea electronică în formatele existente ale acestei lucrări aparțin persoanei juridice Editura Trei SRL.

First Published in the United States by the American Psychiatric Association, Washington DC, USA.

Copyright © 2008. All rights reserved.

First Published in Romania by Editura Trei. Editura Trei is the exclusive publisher of Mentalizing in Clinical Practice, (Copyright © 2008), authored by Jon G. Allen PhD, Peter Fonagy PhD, and Anthony W. Bateman MA, FRCPsych. in Romanian for distribution Worldwide.

Permission for use of any material in the translated work must be authorized in writing by Editura Trei.

The American Psychiatric Association played no role in the translation of this publication from English to the Romanian language and is not responsible for any errors, omissions, or other possible defects in the translation of the publication.

Publicat pentru prima dată în Statele Unite de către Asociația Americană de Psihiatrie, Washington DC, SUA.

Copyright © 2008. Toate drepturile rezervate.

În România, este publicat pentru prima dată de Editura Trei. Editura Trei este editorul exclusiv al volumului în limba română Mentalizarea în practica psihoterapiei, (Copyright © 2008), avându-i ca autori pe Jon G. Allen, Peter Fonagy și Anthony W. Bateman, pentru distribuție în întreaga lume.

Permisiunea de utilizare a oricărui material din lucrarea tradusă trebuie să fie autorizată în scris de către Editura Trei.

Asociația Americană de Psihiatrie nu a jucat niciun rol în traducerea acestei publicații din limba engleză în limba română și nu este responsabilă pentru erori, omisiuni sau altele eventuale defecte în traducerea lucrării.

Titlul original: Mentalizing in Clinical Practice

Autori: Jon G. Allen PhD, Peter Fonagy PhD, Anthony W. Bateman MA, FRCPsych

Copyright © Editura Trei, 2022 pentru prezenta ediţie

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20

e-mail: comenzi@edituratrei.ro

www.edituratrei.ro

ISBN (print): 978-606-40-0816-9

ISBN (epub): 9786064016454

Despre autori

Jon G. Allen Ph.D., este director al Institutului Helen Malsin Palley de Cercetare a Sănătății Mentale, profesor de psihiatrie în cadrul Departamentului de Psihiatrie și Științe Comportamentale al Baylor College of Medicine și membru al Consiliului de Conducere al Departamentului de Psihologie din cadrul Clinicii Menninger din Houston, Texas. Activitatea sa constă în psihoterapie, consultații diagnostice, programe psihoeducaționale și cercetare, fiind specializat în tulburări provocate de traume și depresie. A fost redactor-șef al Bulletin of the Menninger Clinic, redactor asociat al Journal of Trauma and Dissociation și membru al Consiliului Editorial al Psychiatry; se ocupă și de analiza lucrărilor trimise către mai multe reviste științifice și edituri. Este autor și coautor al numeroase articole științifice și capitole de cărți despre probleme provocate de traumă, depresie, psihotera­pie, tratament spitalicesc, alianță terapeutică, testare psihologică, neuropsihologie și emoții. Printre cărțile publicate până în prezent al căror autor sau coautor a fost se numără T­raumatic R­elationships and Serious Mental Disorders, Coping With T­rauma: Hope Through Understanding; Coping With Depression: From Catch-22 to Hope; Diagnosis and Treatment of Dissociative D­isorders (împreună cu William Smith); Borderline Personality Disorder: Tailoring the Treatment to the Patient (cu Leonard H­orwitz, Glen Gabbard et al.); Restoring Hope and Trust: An Illustrated Guide to Trauma (cu Lisa Lewis și Kay Kelly) și Handbook of Mentalization-Based Treatment (cu Peter Fonagy).

Peter Fonagy, Ph.D., membru al Academiei Regale din Marea Britanie, predă la catedra Freud de Psihanaliză și este director al subdepartamentului de Psihologie Clinică din cadrul U­niversity College London; este director al Centrului Anna Freud din L­ondra și consultant în cadrul Programului pentru Copii și Familie al Departamentului Menninger de Psihiatrie și Științe Comportamentale de la Baylor College of Medicine. Este director al Comitetului de Educație Postuniversitară din cadrul Asociației Internaționale de Psihanaliză. Este psiholog clinician și analist formator și supervizor în cadrul Societății Psihanalitice Britanice, ocupându-se de analiza copiilor și adulților. Lucrările sale integrează cercetări psihanalitice empirice și teoretice, iar interesele sale în domeniul clinic sunt centrate asupra psihopatologiei borderline, violenței și relațiilor timpurii de atașament. A publicat peste 300 de capitole și articole și este autor sau coordonator al mai multor cărți. Printre cele mai recente cărți ale sale se numără Psychoanalytic Theories: Perspectives From Developmental Psychopathology (cu Mary Target); What Works for Whom? A Critical Review of Psychotherapy Research (cu Anthony Roth), Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: Mentalization-Based Treatment (cu Anthony Bateman), Mentalization-Based Treatment for Borderline Personality Disorder: A Practical Guide (cu Anthony Bateman), Reaching the Hard to Reach: Evidence-Based Funding Priorities for Intervention and Research (cu Geoffrey Baruch și David Robins) și Handbook of Mentalization-Based Treatment (cu Jon Allen).

Anthony W. Bateman, membru al Colegiului Regal al Psihia­trilor, este psihiatru consultant în domeniul psihoterapiei la secția Halliwick din cadrul St. Ann’s Hospital, Barnet, Enfield, și la Haringey Mental Health Trust; este profesor asociat la University College London și consultant asociat la Clinica Menninger și în cadrul Departamentului Menninger de Psihiatrie și Științe Comportamentale de la Baylor College of Medicine. În colaborare cu Peter Fonagy a dezvoltat tratamentul bazat pe mentalizare pentru tulburările de personalitate și realizează cercetări clinice asupra eficacității acestuia. Este consultant în cadrul grupului britanic de dezvoltare National Institute for C­linical Excellence (NICE), care se ocupă de elaborarea de ghiduri de tratament pentru tulburarea de personalitate borderline. Este autor al multor articole științifice și capitole de cărți despre tulburări de personalitate și despre abordările psihoterapeutice în practica psihiatrică. Dintre cărțile sale fac parte Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: Mentalization-Based Treatment și Mentalization-Based Treatment for Borderline Personality D­isorder: A Practical Guide, ambele scrise împreună cu Peter Fonagy.

Declarație de interese: autorii acestui volum nu au de declarat niciun conflict de interese.

Cuvânt-înainte

Carul cu boi

O veche problemă filosofică pune întrebarea: „Care este partea cea mai importantă a unui car cu boi?“ Majoritatea oamenilor răspund „Roata“. „Boii“. „Carul“. „Cel care mână“. „Osia“. „Ceea ce leagă boii de car“ etc. Un psihoterapeut experimentat a răspuns, parțial în glumă, „Biciul“. Răspunsul pe care eu îl prefer este „Conceptul de car cu boi“. Consider că acesta este, de departe, cel mai bun răspuns, pentru că arată cât de importante și cât de puternice pot fi conceptele — chiar și conceptele nevăzute, impalpabile sau care nu apar la tomograf.

O întrebare înrudită cu aceasta este: „Ce anume din universul vast al conceptelor face un anumit concept să fie puternic sau valoros?“ Eu propun patru elemente care pot da măsura meritelor unui concept: 1) claritatea definiției, 2) utilitatea, 3) longevitatea și 4) posibilitatea de a fi elaborat ulterior în alte concepte. Aceste patru elemente se aplică în cazul carului cu boi după cum urmează: conceptul de îmbinare a câte două roți pe câte o osie, atașarea acestora la un cadru de lemn și apoi înjugarea boilor la această cutie pe roți, acest concept așadar este definit clar (elementul 1); are o utilitate evidentă pentru transportarea oamenilor și bunurilor (elementul 2); și, după mai bine de 3000 de ani de la conceptualizarea inițială se menține și astăzi în uz în multe părți ale lumii (elementul 3). Mai mult, carul cu boi a evoluat în concepte mai puternice (elementul 4) — cum ar fi automobilul și camionul, care, asemenea carului, sunt vehicule cu patru roți folosite la transportarea oamenilor și bunurilor materiale și au sursa de energie în partea din față și un om care se ocupă de manevrare. Să observăm că nu propun „originalitatea“ și „noutatea“ ca elemente necesare pentru puterea sau valoarea unui concept, ci, așa cum reiese din cele de mai sus, marile concepte evoluează din concepte preexistente — cum ar fi roțile, cutiile, jugurile și folosirea animalelor în transport și muncă. De fapt, consider că cele mai valoroase concepte depind atât de mult de concepte preexistente încât, când sunt elaborate pentru prima dată, nu par deloc originale sau noi.

Ce e nou?

Estimez că, de când am început rezidențiatul în psihiatrie, cu mai bine de treizeci de ani în urmă, am participat la aproximativ 1500 de prezentări de caz. Printre prezentările care mi-au rămas cel mai clar în minte este cea oferită de dr. Aaron T. Beck când eram rezident la Institutul de Psihiatrie din cardul Universității Columbia; aceasta a avut loc cu câțiva ani înainte de publicarea în 1979 a cărții sale de căpătâi, Cognitive Therapy of Depression. În cadrul acestor prezentări, dr. Beck a descris terapia cognitiv-comportamentală și a afirmat că era o nouă abordare psihoterapeutică cu multe avantaje, printre care faptul că eficacitatea acesteia putea fi testată. În esență, dr. Beck a avut curajul de a afirma că a construit un car cu boi nou și mai bun. Modul în care îmi amintesc acest eveniment este încărcat nu atât de originalitatea și de implicațiile majore ale prezentării susținute de dr. Beck, cât de reacțiile înflăcărate ale multor participanți care susțineau contrariul: „Nu prea e ceva nou. Cu toții am făcut dintotdeauna «chestiile» astea în practica noastră“. „Tot ce-a făcut Aaron a fost să toarne vin vechi în sticle noi“. „Tratamentul cognitiv este la baza tuturor tipurilor de psihoterapie“.