1.png

COLECŢIE COORDONATĂ DE

Vasile Dem. Zamfirescu

Deschide-voi în pilde gura Mea, spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii

(Sfânta Evanghelie după Matei 13:35)

Imagini

1. Domeniul şi elementele constitutive ale cunoscutului

2. Ciclul metamitologic al căii

3. Viaţa normală

4. Adaptarea revoluţionară

5. Natura ambivalentă a noutăţii

6. Apariţia unei „noutăţi normale“ în cursul unui comportament direcţionat spre un scop

7. Apariţia unei „noutăţi revoluţionare“ în cursul unui comportament direcţionat spre un scop

8. Unitatea motorie şi unitatea senzorială a creierului

9. Regenerarea stabilităţii din domeniul haosului

10. Homunculul motor

11. Emisferele cerebrale gemene şi funcţiile lor

12. Structura multiplă a memoriei

13. Abstractizarea înţelepciunii şi relaţia acestei abstractizări cu memoria

14. Transformarea conceptuală a relaţiei mijloace–scopuri din statică în dinamică

15. Revoluţie limitată

16. Poveşti imbricate, procesele de generare şi sistemele memoriei multiple

17. Elementele constitutive ale experienţei

18. Elementele constitutive pozitive ale experienţei, personificate

19. Naşterea lumii zeilor

20. „Moartea“ lui Apsu şi (re)naşterea lui Tiamat ca ameninţare

21. „Lumea“ zeilor: organizarea ierarhică

22. Enuma Eliş în reprezentare schematică

23. Lupta dintre Osiris şi Seth în domeniul ordinii

24. Coborârea şi dezintegrarea voluntară a lui Osiris

25. Naşterea şi întoarcerea lui Horus, fiul divin al ordinii şi haosului

26. Întâlnirea voluntară cu lumea subpământeană

27. Ascensiunea şi reintegrarea tatălui

28. Elementele constitutive ale experienţei ca personalitate, teritoriu şi proces

29. Uroboros — dragonul precosmogonic al haosului

30. Naşterea părinţilor lumii

31. Elementele constitutive ale lumii, în relaţie dinamică

32. Noutatea, Marea Mamă ca fiică a lui Uroboros

33. Personificarea spontană a teritoriului neexplorat

34. Teritoriul neexplorat ca Mamă Distructivă

35. Teritoriul neexplorat ca Mamă Creatoare

36. „Genealogia divină“ a Mamelor Distructive şi Creatoare

37. Eroul explorator ca fiu al mamei celeste

38. Metamitologia căii, revizuită

39. Castelul, eroul, şarpele şi fecioara: Sf. Gheorghe şi balaurul

40. Procesul explorării şi actualizării, ca metascop al existenţei

41. Ordinea, Marele Tată ca fiu al lui Uroboros

42. Teritoriul explorat ca tată ordonat, protector

43. Teritoriul explorat ca Tată Tiranic

44. Genealogia divină a taţilor tiranici şi protectori

45. Eroul explorator ca fiu al Marelui Tată

46. „Moartea“ şi „renaşterea“ adolescentului iniţiat

47. Structura paradigmatică a cunoscutului

48. Cunoscutul: grupuri şi indivizi imbricaţi

49. Reprezentarea fragmentară a „procedurii şi obiceiului“ în imagine şi cuvânt

50. „Moartea duală“ a eroului revoluţionar

51. Mântuitorul crucificat, ca dragon al haosului şi transformării

52. „Călătoria“ distructivă social şi izbăvitoare a eroului revoluţionar

53. Coborârea (voluntară) a lui Buddha

54. Copacul lumii ca punte între „rai“ şi „iad“

55. Copacul lumii şi elementele constitutive ale experienţei

56. Geneză şi coborâre

57. Diavolul ca spirit aerian şi intelect necredincios

58. Cercul vicios al adversarului

59. Elementele constitutive ale experienţei, reluare

60. Naşterea lui Hristos din identitatea de grup şi haos

61. Copacul lumii al morţii şi mântuirii

62. Opus-ul alchimic ca „poveste normală“

63. Opus-ul alchimic ca „poveste revoluţionară“

64. Lupul ca prima materia, devorându-l pe regele mort

65. Dragonul haosului ca „loc de naştere“ al lui Hristos şi al lapis-ului

66. Opus-ul alchimic ca mit al mântuirii

67. Restituirea mărului mistic (al lui Hristos) către pomul cunoaşterii

68. Eterna întoarcere a lui Boddhisatva

Prefaţă

Descensus ad inferos

Ceea ce nu putem vedea ne protejează de ceea ce nu înţelegem. Lucrul pe care nu-l putem vedea este cultura, în manifestarea ei intrapsihică sau interioară. Lucrul pe care nu-l înţelegem este haosul care dă naştere culturii. Dacă structura culturii este răvăşită, fără intenţie, haosul se întorce. Vom face orice — absolut orice — pentru a ne apăra de o astfel de întoarcere.

Însuşi faptul că o problemă generală a captivat şi asimilat în întregime o persoană este o garanţie că vorbitorul a experimentat cu adevărat acest lucru şi poate a câştigat ceva din suferinţa sa. El va reflecta apoi problema pentru noi, în viaţa sa personală, şi în felul acesta ne va arăta un adevăr.1

Am fost crescut sub auspiciile protectoare, ca să zicem aşa, ale Bisericii creştine. Asta nu înseamnă că familia mea era în mod explicit religioasă. În copilărie, mergeam la slujbele protestante conservatoare împreună cu mama, dar ea nu era o credincioasă dogmatică sau despotică şi nu discutam niciodată chestiuni religioase acasă. Tata părea în esenţă agnostic, cel puţin în sensul tradiţional. Refuza până şi să pună piciorul într-o biserică, excepţie făcând nunţile şi înmormântările. Cu toate acestea, rămăşiţele istorice ale moralităţii creştine pătrundeau în căminul nostru, condiţionându-ne aşteptările şi reacţiile interpersonale în cel mai intim mod. În copilăria mea, majoritatea oamenilor încă mergea la biserică; prin urmare, toate regulile şi aşteptările care configurau societatea clasei medii erau de natură iudeo-creştină. Până şi aceia, din ce în ce mai mulţi, care nu puteau să tolereze ritualul şi credinţa formală acceptau încă implicit — şi încă puneau în practică — regulile după care se juca jocul creştin.

Când aveam vreo 12 ani, mama m-a înscris la cursurile de confirmare, care serveau drept stagiu de pregătire pentru statutul de membru al bisericii. Nu-mi plăcea să mă duc. Nu-mi plăcea atitudinea colegilor mei foarte religioşi (care erau puţini) şi nu-mi doream lipsa lor de poziţie socială. Nu-mi plăcea atmosfera ca de şcoală a cursurilor de confirmare. Dar, şi mai important totuşi, nu puteam să înghit ce mi se preda. La un moment dat, l-am întrebat pe preot cum împăca el povestea creaţionistă a Genezei cu teoriile evoluţioniste ale ştiinţei moderne. El nu întreprinsese o astfel de reconciliere; mai mult, părea mai convins, în sufletul lui, de perspectiva evoluţionistă. Eu căutam oricum o scuză ca să plec de tot, iar asta a fost ultima picătură. Religia era pentru cei ignoranţi, slabi şi superstiţioşi. Am încetat să mă mai duc la biserică şi m-am alăturat lumii moderne.

Deşi am crescut într-un mediu creştin — şi am avut o copilărie frumoasă şi fericită, cel puţin din anumite puncte de vedere —, eram mai mult decât dornic să dau la o parte structura care mă adăpostise. Nimeni nu se împotrivea cu adevărat eforturilor mele rebele, nici la biserică, nici acasă — în parte pentru că aceia care erau profund religioşi (sau care ar fi putut să-şi dorească să fie) nu aveau la dispoziţie contraargumente intelectuale acceptabile. Până la urmă, multe dintre doctrinele de bază ale credinţei creştine erau de neînţeles, dacă nu chiar absurde. Naşterea dintr-o fecioară era o imposibilitate; la fel, ideea că cineva s-ar putea scula din morţi.

Oare actul meu de răzvrătire a precipitat vreo criză familială sau socială? Nu. Acţiunile mele erau atât de previzibile, într-un anumit sens, încât nu deranjau pe nimeni, cu excepţia mamei (dar până şi ea s-a resemnat curând în faţa inevitabilului). Ceilalţi membri ai bisericii — „comunitatea“ mea — deveniseră încetul cu încetul absolut obişnuiţi cu actele din ce în ce mai frecvente de abjurare şi nici măcar nu le mai observau.

Oare actul meu de răzvrătire m-a tulburat totuşi? Doar într-un mod pe care nu am fost în stare să-l percep decât mulţi ani mai târziu. Am dezvoltat o preocupare prematură pentru problemele politice şi sociale la scară mare, cam în aceeaşi perioadă în care am renunţat să mai merg la biserică. De ce unele ţări şi unii oameni erau bogaţi, fericiţi şi plini de succes, iar alţii erau sortiţi mizeriei? De ce forţele NATO şi cele ale Uniunii Sovietice săreau în permanenţă unele la beregata celorlalte? Cum era posibil ca oamenii să se poarte precum naziştii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial? Sub aceste consideraţii specifice se afla o problemă mai amplă, dar slab conceptualizată la acel moment: cum ajunge răul — îndeosebi răul promovat de un grup — să-şi joace rolul în lume?

Am părăsit tradiţiile care mă susţineau, cam în acelaşi timp în care am lăsat în urmă şi copilăria. Aceasta a însemnat că nu aveam la îndemână nicio „filosofie“ mai extinsă, construită social, pentru a-mi ajuta înţelegerea, pe măsură ce deveneam din ce în ce mai conştient de problemele existenţiale care însoţesc maturitatea. A durat mai mulţi ani până ce urmările decisive ale acestei lipse au devenit pe deplin manifeste. Între timp totuşi preocuparea mea născândă pentru problemele dreptăţii morale a găsit o rezolvare imediată. Am început să lucrez ca voluntar pentru un partid socialist moderat şi am adoptat linia partidului.

Nedreptatea economică era rădăcina tuturor relelor, cel puţin în opinia mea. O astfel de injustiţie putea fi îndreptată prin restructurarea organizaţiilor sociale. Aş fi putut juca un rol în acea admirabilă revoluţie, susţinându-mi credinţele ideologice. Îndoiala se risipea; rolul meu era limpede. Privind în urmă, sunt uimit cât de stereotipe erau în realitate acţiunile şi reacţiile mele. Nu puteam accepta raţional premisele religiei, aşa cum le înţelegeam. Drept urmare, m-am îndreptat spre vise de utopie politică şi putere personală. În aceeaşi capcană ideologică au căzut milioane de alţi oameni, de-a lungul ultimelor secole.

La vârsta de 17 ani, am plecat din oraşul în care crescusem. M-am mutat undeva în apropiere şi am urmat cursurile unui mic colegiu, care oferea primii doi ani de studii de licenţă. Acolo m-am implicat în politica universităţii — care era mai mult sau mai puţin de stânga în vremea aceea — şi am fost ales în consiliul guvernatorilor colegiului. Consiliul era compus din oameni conservatori din punct de vedere politic şi ideologic: avocaţi, doctori şi oameni de afaceri. Erau cu toţii bine educaţi (cel puţin tehnic vorbind), pragmatici, încrezători, deschişi; cu toţii realizaseră lucruri valoroase şi dificile. Nu puteam să nu-i admir, chiar dacă nu le împărtăşeam vederile politice. Găseam tulburător faptul că-i admiram.

Am participat la mai multe congrese ale partidelor de stânga, ca student şi tânăr politician, în calitate de membru activ al partidului. Speram să calc pe urmele liderilor socialişti. Stânga politică avea o istorie onorabilă în Canada şi atrăgea nişte oameni cu adevărat competenţi şi preocupaţi. Cu toate astea, nu puteam avea respect prea mare pentru numeroşii activişti de partid de nivel mic, pe care îi întâlneam la aceste întruniri. Păreau că trăiesc ca să se vaite. Nu aveau deseori nici carieră, nici familie, nici studii încheiate — nimic, în afară de ideologie. Erau arţăgoşi, morocănoşi şi meschini, în toate sensurile cuvântului. Prin urmare, mă confruntam cu imaginea în oglindă a problemei pe care o întâlnisem în consiliul colegiului: pe mulţi dintre indivizii care credeau în aceleaşi lucruri ca şi mine nu îi admiram. Complicaţia suplimentară îmi sporea confuzia existenţială.

Colegul meu de cameră de la colegiu, un cinic pătrunzător, îşi manifesta scepticismul cu privire la credinţele mele ideologice. Mi-a spus că lumea nu putea fi complet încapsulată în hotarele filosofiei socialiste. Ajunsesem şi eu, mai mult sau mai puţin, la aceeaşi concluzie, dar nu o exprimasem în cuvinte. Curând după aceea am citit Drumul spre Wigan Pier, de George Orwell. În final, cartea asta m-a zdruncinat — a zdruncinat nu numai ideologia socialistă, ci şi credinţa în poziţiile ideologice în sine. În faimosul eseu care încheie această lucrare (scrisă pentru şi în mare măsură spre stupoarea Clubului de Lectură Britanic de Stânga), Orwell descrie marele defect al socialismului şi motivul eşecului frecvent al acestuia în încercarea de a atrage şi a menţine puterea democratică (cel puţin în Marea Britanie). În esenţă, Orwell spune că socialiştilor, de fapt, nu le plac săracii. Ei doar îi urăsc pe bogaţi2. Ideea lui a atins instantaneu un punct vulnerabil. Ideologia socialistă servea la mascarea resentimentelor şi urii produse de eşec. Mulţi dintre activiştii de partid pe care îi întâlnisem foloseau idealurile nedreptăţii sociale pentru a-şi raţionaliza dorinţa răzbunării personale.

A cui era vina că eram sărac şi needucat, şi neadmirat? Cu siguranţă, vina o purtau cei bogaţi, bine educaţi şi respectaţi. Ce convenabil se potrivea astfel nevoia de răzbunare cu pretenţiile de justiţie abstractă! Era dreptul meu să primesc o reparaţie de la cei mai norocoşi decât mine.

Bineînţeles, eu şi colegii mei socialişti nu urmăream să rănim pe nimeni. Chiar dimpotrivă. Voiam să îmbunătăţim lucrurile, dar urma să începem cu ceilalţi. Am ajuns să înţeleg tentaţia din această logică, viciul evident, pericolul, dar am putut şi să văd că ele nu caracterizează exclusiv socialismul. Oricine voia să schimbe lumea schimbându-i pe ceilalţi trebuia privit cu neîncredere. Tentaţiile unei astfel de poziţii erau prea mari pentru a le putea rezista.

Aşadar, nu ideologia socialistă era cea care punea probleme, ci ideologia ca atare. Ideologia împărţea în mod simplist lumea în cei care gândeau şi acţionau corespunzător şi cei care nu o făceau. Ideologia îl autoriza pe credincios să se ascundă de propriile fantasme şi dorinţe neplăcute şi inadmisibile. Înţelegerea acestor lucruri mi-a tulburat convingerile (chiar şi încrederea mea în convingeri), precum şi planurile pe care le întocmisem pe baza acestor convingeri. Nu mai puteam să spun cine era bun şi cine era rău, ca să zic aşa — astfel încât nu mai ştiam pe cine să sprijin şi pe cine să combat. Această stare de lucruri s-a dovedit a fi cât se poate de problematică, atât din punct de vedere pragmatic, cât şi filosofic. Doream să practic dreptul corporatist — trecusem examenul de admitere la Facultatea de Drept, făcusem cei doi ani de studii preliminare necesare. Voiam să învăţ căile duşmanilor mei şi apoi să-mi construiesc o carieră politică. Acest plan s-a dezintegrat. În mod evident, lumea nu avea nevoie de un alt avocat, iar eu nu mai credeam că ştiu suficient de mult, ca să mă deghizez în lider.

În acelaşi timp, am fost dezamăgit şi de studiul ştiinţelor politice, specializarea mea principală. Alesesem această disciplină pentru a putea învăţa mai multe despre structura credinţelor umane (şi pentru motivele mai practice, legate de carieră, descrise anterior). A rămas o materie foarte interesantă pentru mine cât timp am studiat la colegiu, perioadă în care am făcut cunoştinţă cu istoria filosofiei politice. Cu toate acestea, când m-am mutat în campusul principal al Universităţii Alberta, interesul meu a dispărut. Fusesem învăţat că oamenii erau motivaţi de forţe raţionale, iar credinţele şi acţiunile umane erau determinate de presiunile economice. Nu părea o explicaţie suficientă. Nu puteam crede (şi nu pot nici acum) că materiile prime — „resursele naturale“, de exemplu — aveau o valoare intrinsecă şi evidentă. În absenţa unei astfel de valori, însemnătatea lucrurilor trebuia să fie determinată social sau cultural (sau chiar individual). Această acţiune de determinare mi se părea a fi morală — mi se părea o consecinţă a filosofiei morale adoptate de societatea, cultura sau persoana în cauză. Lucrurile pe care oamenii le preţuiau din punct de vedere economic reflectau doar ceea ce credeau ei că era important. Aceasta însemna că motivaţia trebuia să se afle în domeniul valorii, al moralităţii. Cercetătorii politici care îmi erau profesori nu vedeau acest lucru sau nu credeau că este relevant.

Convingerile mele religioase, deformate din start, au dispărut când eram încă foarte tânăr. Încrederea mea în socialism (adică, în utopia politică) s-a spulberat când am înţeles că lumea nu era exclusiv un loc al calculelor. Credinţa în ideologie a dispărut când am început să văd că identificarea ideologică în sine punea o problemă profundă şi misterioasă. Nu puteam să accept explicaţiile teoretice pe care trebuia să le ofere domeniul de studiu pe care mi-l alesesem şi nu mai aveam niciun motiv practic pentru a continua în direcţia iniţială. Am terminat cei trei ani de studii de licenţă şi am părăsit universitatea. Toate credinţele mele — care împrumutaseră ordine haosului existenţei mele, cel puţin temporar — se dovediseră iluzorii; nu mai puteam găsi sensul în lucruri. Eram aruncat în derivă; nu mai ştiam ce să fac sau ce să gândesc.

Dar ce se întâmpla cu ceilalţi? Exista pe undeva vreo dovadă a faptului că problemele cu care mă confruntam fuseseră rezolvate de cineva într-o manieră acceptabilă? Comportamentul şi atitudinile obişnuite ale prietenilor şi membrilor familiei mele nu ofereau nicio soluţie. Oamenii pe care îi cunoşteam bine nu erau mai satisfăcuţi sau mai orientaţi spre un scop decât eram eu. Credinţele şi stilul lor de viaţă păreau doar să disimuleze îndoiala frecventă şi neliniştea profundă. Şi mai perturbant, pe un plan mai general, era faptul că avea loc ceva cu adevărat nebunesc. Marile societăţi ale lumii construiau febril o maşinărie nucleară, care avea capacităţi distructive inimaginabile. Cineva sau ceva îşi făcea nişte planuri îngrozitoare. De ce? Oamenii normali şi bine adaptaţi, cel puţin teoretic vorbind, îşi vedeau prozaic de treaba lor, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. De ce nu erau deranjaţi? Nu erau atenţi la asta? Nu eram eu atent?

Preocuparea pentru nebunia socială şi politică generală şi pentru răul din lume — sublimată în pasiunea temporară pentru socialismul utopic şi intrigile politice — a revenit cu o răzbunare. Desfăşurarea misterioasă al Războiului Rece ocupa din ce în ce mai mult prim-planul conştiinţei mele. Cum era posibil ca lucrurile să ajungă într-un asemenea punct?

Istoria e doar o casă de nebuni

a răsturnat toate pietrele,

iar citirea ei foarte atentă

îşi lasă puţine lucruri necunoscute.

Nu puteam să înţeleg cursa nucleară: ce putea fi atât de valoros, încât să merite riscul anihilării — nu doar a prezentului, ci şi a trecutului şi viitorului? Ce putea să justifice ameninţarea cu distrugerea totală?

Lipsit de soluţii, mi se făcuse măcar darul unei probleme.

M-am întors la universitate şi am început să studiez psihologia. Am vizitat o închisoare de maximă siguranţă de la periferia oraşului Edmonton, sub supervizarea unui excentric profesor asociat de la Universitatea din Alberta. Activitatea lui principală era consilierea psihologică a deţinuţilor. Închisoarea era plină de criminali, violatori şi infractori care comiseseră jafuri armate. În prima vizită de recunoaştere, am sfârşit în sala de sport, lângă camera cu greutăţi. Purtam o pelerină lungă de lână, cam ca pe la 1890, pe care o cumpărasem din Portugalia, şi o pereche de cizme lungi din piele. Psihologul care mă însoţise a dispărut pe neaşteptate şi m-a lăsat singur. Curând am fost înconjurat de bărbaţi necunoscuţi, unii dintre ei extrem de masivi şi cu o înfăţişare dură. Mi-l amintesc îndeosebi pe unul dintre ei. Era den cale-afară de musculos, iar pieptul dezgolit îi era complet tatuat. Avea o cicatrice urâtă, care se întindea de la claviculă până la brâu. Poate că supravieţuise unei operaţii pe cord. Sau poate era o rană de topor. Rana ar fi putut ucide un individ mai mărunt — pe cineva ca mine.

Unii prizonieri, care nu erau foarte bine îmbrăcaţi, s-au oferit să facă schimb de haine cu mine. Nu mi se părea nicidecum o bună afacere, dar nu ştiam cum să refuz. Soarta m-a salvat, sub forma unui omuleţ cu barbă, pipernicit şi slab. A spus că-l trimisese psihologul şi mi-a cerut să-l însoţesc. Era un singur individ, în vreme ce mulţi alţii (mult mai masivi) ne înconjurau în momentul acela, pe mine şi pelerina mea. Aşa că l-am crezut pe cuvânt. M-a condus afară, pe uşa sălii de sport, în curtea închisorii, vorbind tot timpul pe un ton calm şi raţional despre ceva inofensiv (nu-mi mai amintesc ce). Mă tot uitam plin de speranţă spre uşile deschise din urma noastră, pe măsură ce ne tot îndepărtam. În cele din urmă, supervizorul meu a reapărut, chemându-mă înapoi cu un gest. L-am părăsit pe prizonierul cel bărbos şi am intrat într-un birou. Acolo psihologul mi-a spus că omuleţul aparent inofensiv care mă însoţise afară din sala de sport omorâse doi poliţişti, după ce-i obligase să-şi sape mormântul. Unul dintre poliţişti avea copii mici şi, în timp ce-şi săpa groapa, l-a implorat pe călău să-i cruţe viaţa de dragul lor — cel puţin aşa mărturisise criminalul.

Asta m-a şocat cu adevărat.

Citisem despre această întâmplare, desigur, dar nu fusese niciodată reală pentru mine. Nu întâlnisem pe nimeni care să fi fost chiar şi tangenţial afectat de ceva asemănător şi cu siguranţă nu întâlnisem pe nimeni care să fi făcut în realitate ceva atât de îngrozitor. Cum putuse omul cu care vorbisem — şi care aparent era atât de normal (şi de insignifiant) — să facă un lucru atât de oribil?

Unele dintre cursurile pe care le urmam în acel moment se desfăşurau în amfiteatre mari, iar studenţii stăteau în rânduri de bănci situate pe trepte care coborau până la catedră. La unul dintre aceste cursuri — Introducere în psihologia clinică — am trăit experienţa unei compulsii recurente. Mă aşezam în spatele unui individ oarecare şi-l ascultam pe profesor vorbind. La un moment dat, simţeam nevoia urgentă de a înfige vârful stiloului în gâtul celui din faţa mea. Impulsul nu era copleşitor — din fericire —, dar era suficient de puternic încât să mă tulbure. Ce fel de om îngrozitor ar avea un astfel de impuls? Nu eu. Nu fusesem niciodată agresiv. Aproape toată viaţa fusesem mai scund şi mai tânăr decât colegii mei.

M-am întors la închisoare la o lună după prima vizită. În lipsa mea, doi prizonieri îl atacaseră pe un al treilea, suspectat că ar fi fost informator. Îl puseseră la pământ şi îi zdrobiseră un picior cu o ţeavă de plumb. Am fost bulversat — încă o dată —, dar acum am încercat ceva nou. Am încercat să-mi imaginez, cu adevărat, cum ar fi trebuit să fiu, ca să fac un astfel de lucru. M-am concentrat asupra acestei sarcini zile în şir şi am trăit o revelaţie înfricoşătoare. Aspectul cu adevărat şocant al unei atrocităţi de acest fel nu rezidă în imposibilitatea sau în ocurenţa ei izolată, cum presupusesem eu în mod naiv —, ci în uşurinţa ei. Nu eram mult diferit faţă de prizonierii violenţi — nu din punct de vedere calitativ. Aş putea face ce fac ei (deşi nu am făcut).

Această descoperire m-a întristat profund. Nu eram cine credeam că sunt. Surprinzător totuşi, dorinţa de a înjunghia pe cineva cu stiloul a dispărut. În retrospectivă, aş spune că impulsul comportamental se transformase în cunoaştere explicită — fusese tradus din emoţie şi imagine în realizare concretă — şi nu mai avea „motiv“ să existe. „Impulsul“ apăruse doar din cauza întrebării la care încercam să răspund: „Cum pot oamenii să-şi facă lucruri îngrozitoare unii altora?“ Mă refeream la ceilalţi oameni, desigur — oamenii răi —, dar tot am pus întrebarea. Nu exista niciun motiv să cred că voi primi vreun răspuns previzibil sau nesemnificativ la nivel personal.

În acelaşi timp, s-a întâmplat ceva ciudat cu abilitatea mea de a dialoga. Îmi plăcuse întotdeauna să mă angajez în controverse, indiferent de subiect. Le priveam ca pe un fel de joc (nu că aş fi singurul). Cu toate acestea, brusc, n-am mai putut să vorbesc — mai precis, nu mai puteam suporta să mă aud vorbind. Am început să aud „o voce“ în cap, comentându-mi părerile. De fiecare dată când spuneam ceva, spunea şi ea ceva — ceva critic. Vocea folosea un refren standard, furnizat pe un ton oarecum plictisit şi direct:

Nu crezi asta.

Nu e adevărat.

Nu crezi asta.

Nu e adevărat.

„Vocea“ aplica astfel de comentarii aproape fiecărei fraze pe care o pronunţam.

Nu puteam înţelege ce să fac cu asta. Ştiam că sursa comentariului era parte din mine, dar acest fapt nu făcea decât să-mi sporească deruta. Care parte, mai precis, eram eu — partea care vorbea sau partea care critica? Dacă era partea care vorbea, atunci ce era partea care critica? Dar dacă era partea care critica — atunci: cum ar fi putut fi neadevărat practic tot ce spuneam? În ignoranţa şi confuzia mea, am decis să experimentez. Am încercat să spun doar lucruri pe care revizorul meu intern să le lase să treacă fără să le conteste. Asta însemna că trebuia să ascult cu adevărat ce spuneam, să vorbesc mult mai rar, dar şi că mă voi opri frecvent —, la mijlocul unei propoziţii, mă voi simţi stânjenit şi îmi voi reformula gândurile. Am remarcat curând că eram mult mai puţin agitat şi mai încrezător când spuneam doar lucruri la care „vocea“ nu avea de obiectat. Lucrul acesta a venit ca o uşurare cât se poate de concretă. Experimentul meu fusese un succes; eram partea care critica. Şi, cu toate acestea, mi-a luat mult timp să mă împac cu ideea că aproape niciun gând de-al meu nu era real, nu era autentic sau, cel puţin, nu era al meu.

Toate lucrurile pe care le „credeam“ erau lucruri despre care gândeam că sună bine, admirabil, respectabil, curajos. Nu erau lucrurile mele, totuşi — le furasem. Pe cele mai multe le luasem din cărţi. Pentru că le „înţelesesem“, abstract, am presupus că aveam un drept asupra lor — că le pot adopta, ca şi când ar fi fost ale mele: am presupus că ele sunt eu. Capul îmi era doldora de idei ale altora; doldora de argumente pe care nu puteam să le neg logic. Nu ştiam pe atunci că un argument irefutabil nu este neapărat şi adevărat şi nici că dreptul de a te identifica cu anumite idei trebuia câştigat.

Cam în acelaşi timp, am citit ceva de Carl Jung, care m-a ajutat să înţeleg ceea ce trăiam. Jung a fost cel care a formulat conceptul de persona: masca „imită personalitatea“3. Adoptarea unei astfel de măşti, conform lui Jung, îi permite fiecăruia dintre noi şi celor din jurul nostru să creadă că sunt autentici. Jung spunea:

Dacă analizăm persona, desprindem masca şi descoperim că ceea ce pare individual nu este, de fapt, decât colectiv, cu alte cuvinte, că persona nu este decât masca psihicului colectiv. De fapt, persona nu este nimic „real“. Este un compromis între individ şi societate pe tema: „drept ce apare cineva“. Acest cineva îşi ia un nume, dobândeşte un titlu, reprezintă o funcţie, este un lucru ori altul. Toate acestea sunt, fireşte, într-un anumit sens reale, dar în raport de individualitatea celui în cauză sunt doar ca o realitate secundă, o simplă figură de compromis, la care uneori ceilalţi participă mai mult decât el însuşi. Persona este o aparenţă, o realitate bidimensională, cum ar putea fi numită în glumă.4

În ciuda uşurinţei mele verbale, nu eram autentic. A fost foarte dureros să accept lucrul acesta.

Am început să am vise absolut insuportabile. Viaţa mea onirică fusese până atunci relativ lipsită de evenimente, pe câte pot să-mi amintesc; mai mult, nu avusesem niciodată o imaginaţie vizuală deosebit de bună. Cu toate acestea, visele mele au devenit oribile şi atât de solicitante emoţional, încât deseori îmi era frică să adorm. Aveam vise vii precum realitatea. Nu puteam să scap de ele sau să le ignor. Se învârteau, în general, în jurul unei singure teme: aceea a războiului nuclear şi a devastării totale — în jurul celor mai mari rele pe care eu sau ceva din mine ni le puteam imagina:

Părinţii mei trăiau într-o casă obişnuită, de tip fermă, într-un cartier de clasă mijlocie, într-un mic oraş din nordul statului Alberta. Mă aflam în demisolul întunecat al acestei case, în sufragerie, şi mă uitam la televizor cu verişoara mea Diane, care era în realitate — în viaţa adevărată — cea mai frumoasă femeie pe care o văzusem vreodată. Brusc, o ştire a întrerupt emisiunea. Imaginea şi sunetul s-au distorsionat, iar ecranul s-a umplut de purici. Verişoara mea s-a ridicat şi s-a dus în spatele televizorului, să verifice cablul de alimentare. L-a atins şi a început să aibă convulsii şi să facă spume la gură, îngheţând în picioare, din cauza intensităţii curentului.

O rază orbitoare de lumină, intrată pe o ferestruică, a inundat demisolul. Nu mai rămăsese nimic din parterul casei. Construcţia fusese în totalitate smulsă şi nu mai rămăsese decât podeaua, care acum servea drept acoperiş pentru subsol. Flăcări oranj şi roşii umpleau cerul, de la un capăt la altul al orizontului. Din câte puteam să văd, la suprafaţă nu mai rămăsese nimic, doar ruine ridicându-se ca nişte schelete negre ici şi colo: nu case, nu copaci, nu semne ale altor fiinţe umane sau ale unor alte forme de viaţă în general. Întregul orăşel şi tot ce-l înconjura în prerie fusese complet distrus.

A început să plouă cu noroi. Noroiul curgea pretutindeni şi lăsa totul în urma lui maroniu, ud, plat şi tern, iar cerul era plumburiu. Câţiva oameni şocaţi şi profund tulburaţi au început să se adune laolaltă. Aduceau cu ei câteva cutii de conserve strâmbe şi fără nicio etichetă, care conţineau doar terci şi legume. Şedeau în noroi, epuizaţi şi răvăşiţi. Au apărut apoi câţiva câini, de sub nişte scări care duceau spre pivniţă, unde îşi găsiseră, în mod inexplicabil, adăpost. Stăteau ridicaţi pe două picioare. Erau slabi, ca ogarii, şi aveau boturile ascuţite. Arătau ca nişte creaturi mitologice — ca Anubis, zeul pictat pe pereţii mormintelor egiptene. Purtau cu ei nişte farfurii cu bucăţi de carne arsă. Voiau să dea carnea în schimbul conservelor. Am luat o farfurie. În mijlocul ei se afla o bucată rotundă de carne, de vreo zece centimetri diametru şi vreo doi grosime, foarte bine gătită, plină de grăsime, având în mijloc un os cu măduvă. De unde provenea?

Am avut un gând oribil. Am alergat în jos pe scări, să văd ce face verişoara mea. Câinii o măcelăriseră şi ofereau carnea ei supravieţuitorilor dezastrului.

Timp de mai bine de un an am avut vise apocaliptice de o intensitate asemănătoare, de două sau trei ori pe săptămână, vreme în care continuam să frecventez cursurile de la universitate şi să lucrez ca şi cum nimic extraordinar nu se petrecea în mintea mea. Cu toate astea, se întâmpla ceva cu care nu eram obişnuit. Eram afectat, simultan, de evenimente care se desfăşurau pe două „planuri“. Pe primul plan erau întâmplările obişnuite, predictibile, de zi cu zi, pe care le împărtăşeam cu toţi ceilalţi. Şi totuşi pe al doilea plan (doar în mine sau cel puţin aşa credeam) existau imagini îngrozitoare şi stări emoţionale insuportabile. Această lume idiosincratică, subiectivă — pe care toţi o considerau în mod normal iluzorie — mi se părea atunci că se află oarecum în spatele lumii pe care o ştiau toţi şi o credeau reală. Dar ce însemna real? Cu cât priveam mai îndeaproape, cu atât lucrurile deveneau mai de neînţeles. Unde era realitatea? Ce se afla la baza tuturor lucrurilor? Simţeam că nu pot să trăiesc fără să aflu asta.

Interesul meu pentru Războiul Rece se transformase într-o adevărată obsesie. Mă gândeam la pregătirile sinucigaşe şi criminale ale acelui război în fiecare minut din fiecare zi, din momentul în care mă trezeam până în secunda în care mă duceam la culcare. Cum a putut lua naştere această situaţie? Cine era responsabil?

Am visat că alergam prin mica parcare a unui magazin, încercând să scap de ceva. Alergam printre maşinile parcate, deschizând una dintre portiere, târându-mă pe scaunele din faţă, deschizând-o pe cealaltă şi apoi trecând în altă maşină. Portierele uneia dintre maşini s-au trântit deodată. Eram pe scaunul pasagerului. Maşina a început să se mişte singură. O voce a spus pe un ton sever: „Nu mai este scăpare de aici“. Am plecat într-o călătorie, într-un loc unde nu voiam să mă duc. Nu eram eu şoferul.

Am devenit anxios şi deprimat. Aveam vagi gânduri suicidale, dar cel mai mult doream ca totul să dispară. Îmi doream să mă întind pe canapea şi să mă scufund în ea, de-a dreptul, până când nu mi se mai vedea decât nasul — ca tubul unui scafandru la suprafaţa apei. Găseam insuportabilă această conştientizare a lucrurilor.

Într-o seară, am ajuns acasă târziu de la o băută cu colegii, dezgustat de propria persoană şi furios. Am luat o pânză şi câteva culori. Am schiţat o imagine dură şi crudă a unui Hristos crucificat — cu o privire plină de mânie şi demonic —, având o cobră înfăşurată în jurul mijlocului gol, ca o centură. Tabloul m-a tulburat — m-a izbit, în ciuda agnosticismului meu, ca un sacrilegiu. Totuşi, nu ştiam ce voisem să spun sau de ce îl pictasem. De unde venise oare?5 De mulţi ani nu mai acordasem nicio atenţie ideilor religioase. Am ascuns tabloul sub nişte haine vechi din dulap şi m-am aşezat turceşte pe podea. Mi-am pus capul jos. A devenit evident, în momentul acela, că nu dobândisem nicio înţelegere reală a propriei persoane sau a celorlalţi. Tot ceea ce crezusem odinioară despre natura societăţii şi despre mine însumi se dovedise a fi fals, lumea părea că înnebunise, iar ceva straniu şi înspăimântător se întâmpla în capul meu. James Joyce spunea: „Istoria e un coşmar din care încerc să mă trezesc“6. Pentru mine, istoria era literalmente un coşmar. Mai presus de toate, în acel moment, voiam să mă trezesc şi să fac să dispară visele îngrozitoare.

Am încercat de atunci să înţeleg capacitatea umană, capacitatea mea, de a face rău — îndeosebi acel rău asociat cu credinţa. Am început prin încercarea de a-mi înţelege visele. Nu puteam să le ignor, până la urmă. Poate că încercau să-mi spună ceva? Nu aveam nimic de pierdut dacă admiteam această posibilitate. Am citit Interpretarea viselor a lui Freud şi am găsit-o utilă. Cel puţin, Freud a luat în serios subiectul, dar eu nu puteam să-mi consider coşmarurile drept îndeplinirea dorinţelor. Mai mult, acestea păreau mai degrabă a fi de natură religioasă decât sexuală. Ştiam, vag, că Jung dezvoltase o cunoaştere specializată a miturilor şi religiei, aşa că am început să-l citesc. Profesorii pe care îi cunoşteam acordau puţin credit gândirii lui, dar ei nu erau preocupaţi în special de vise. Însă eu nu puteam să-mi înfrânez preocuparea faţă de ele. Erau atât de intense, încât mă temeam să nu mă înnebunească. (Care era alternativa? Să cred că teroarea şi durerile pe care mi le provocau nu erau reale?)

Cea mai mare parte a timpului, nu puteam să înţeleg ce voia să spună Jung. Se referea la ceva ce nu puteam să înţeleg, vorbea o limbă pe care nu o pricepeam. Cu toate acestea, atunci, ca şi acum, afirmaţiile lui atingeau un punct sensibil. Iată una dintre observaţiile pe care ni le oferă:

Trebuie totuşi să recunoaştem că acele conţinuturi arhetipale ale inconştientului colectiv pot lua adesea, în vise şi fantasme, o înfăţişare grotesc înspăimântătoare. Iar de visele de angoasă resimţite adânc sau de reprezentările de angoasă obsedante nici conştiinţa raţională nu este la adăpost.7

A doua parte a acestei afirmaţii cu siguranţă părea că mi se aplică, deşi prima („conţinuturile arhetipale ale inconştientului colectiv“) rămânea misterioasă şi obscură. Totuşi, era promiţător. Cel puţin Jung recunoştea că lucrurile care mi se întâmplau puteau să se întâmple. Mai departe, îmi oferea câteva indicii despre cauza lor. Aşa că am continuat să citesc. Curând am ajuns la următoarea ipoteză. Asta era o potenţială soluţie la problemele cu care mă confruntam sau oferea, cel puţin, descrierea unui loc în care să caut o astfel de soluţie:

Explicarea psihologică a acestor structuri, care nu se lasă trecute cu vederea prin ignorare sau tăcere, duce în mod logic în adâncurile fenomenologiei religioase. Căci istoria religiei în sensul larg al acestei noţiuni (deci inclusiv mitologie, folclor şi psihologie primitivă) reprezintă tezaurul formaţiilor arhetipale din care medicul îşi poate extrage paralele auxiliare şi comparaţii explicative, destinate să lumineze şi să liniştească astfel conştiinţa grav perturbată în orientarea sa. Este absolut necesar să se contexteze imaginile fantasmatice care apar şi care sunt resimţite ca fiind ciudate, ba chiar ameninţătoare pentru conştiinţă, tocmai spre a le apropia de înţelegere. Ceea ce se poate face cel mai bine, după cum arată experienţa, prin materialul comparativ oferit de mitologie.8

De fapt, studierea „materialului comparativ oferit de mitologie“ a făcut ca visele îngrozitoare să-mi dispară. Dar vindecarea oferită de acest studiu m-a costat transformarea completă şi deseori dureroasă: ceea ce cred despre lume acum — şi felul în care mă comport, în consecinţă — este atât de diferit de ceea ce credeam când eram mai tânăr, încât aş putea foarte bine să fiu o persoană complet diferită.

Am descoperit că lumea este făcută din credinţe, într-un fel cât se poate de real — credinţele sunt lumea, într-un sens mai mult decât metafizic. Această descoperire nu m-a transformat totuşi într-un relativist moral: chiar dimpotrivă. Am devenit convins că această-lume-făcută-din-credinţe este una ordonată; că există chestiuni morale absolute la nivel universal (deşi acestea sunt structurate astfel încât o serie întreagă de opinii umane diverse sunt atât posibile, cât şi benefice). Cred că indivizii şi societăţile care nesocotesc aceste principii absolute — din ignoranţă sau ca urmare a unei opţiuni conştiente — sunt condamnaţi la suferinţă şi, în final, la disoluţie.

Am învăţat că înţelesurile celor mai profunde substraturi ale sistemelor de credinţe pot fi făcute comprehensibile, în mod explicit, chiar şi celui mai sceptic gânditor raţional şi că, astfel livrate, pot fi trăite ca fascinante, profunde şi necesare. Am învăţat de ce oamenii lansează atacuri — de ce dorinţa de a păstra, proteja şi extinde domeniul credinţei motivează chiar şi cele mai incomprehensibile acte de opresiune şi cruzime realizate de un grup — şi ce poate fi făcut pentru a ameliora această tendinţă, în ciuda universalităţii ei. Am învăţat, în cele din urmă, că aspectul îngrozitor al vieţii poate fi, de fapt, o precondiţie necesară pentru existenţa vieţii şi că este posibil, drept urmare, să considerăm acea precondiţie inteligibilă şi acceptabilă. Sper să-i pot aduce pe cei care citesc această carte la aceeaşi concluzie, fără a cere vreo „suspendare nerezonabilă a judecăţii critice“ — cu excepţia celei necesare pentru întâlnirea iniţială şi luarea în considerare a argumentelor pe care le prezint. Acestea pot fi rezumate după cum urmează:

Lumea poate fi valid construită atât ca forum pentru acţiune, cât şi un loc pentru lucruri materiale. Descriem lumea ca pe un loc al lucrurilor, utilizând metodele formale ale ştiinţei. Tehnicile narative, cu toate acestea — miturile, literatura şi drama —, descriu lumea ca pe un forum de acţiune. Cele două forme de reprezentare au fost puse în opoziţie în mod inutil, întrucât noi nu ne-am format încă o imagine clară asupra domeniilor respective. Domeniul primeia este lumea obiectivă — ceea ce există, din perspectiva percepţiei intersubiective. Domeniul celei de-a doua este lumea valorii — ceea ce există şi ar trebui să fie, din perspectiva emoţiei şi acţiunii.

Lumea ca forum al acţiunii cuprinde, în esenţă, trei elemente constitutive, care tind să se manifeste în tipare de reprezentare metaforică. Primul este teritoriul neexplorat — Marea Mamă, natura, creativă şi distructivă, izvor şi mormânt al tuturor lucrurilor determinate. Al doilea este teritoriul explorat — Marele Tată, cultura, protectoare şi tiranică, înţelepciune ancestrală acumulată. Al treilea este procesul care mediază între teritoriul neexplorat şi cel explorat — Fiul Divin, individul arhetipal, Cuvântul explorator creativ şi adversarul răzbunător. Suntem adaptaţi la această lume de personaje divine, aşa cum suntem şi la lumea obiectivă. Existenţa acestei adaptări implică faptul că mediul este în „realitate“ atât un forum de acţiune, cât şi un loc al lucrurilor.

Expunerea neprotejată la teritoriul neexplorat produce frică. Individul este protejat de teamă, ca o consecinţă a imitaţiei ritualice a Marelui Tată — o consecinţă a adoptării identităţii de grup, care restricţionează semnificaţia lucrurilor şi conferă predictibilitate interacţiunilor sociale. Cu toate acestea, când identificarea cu grupul devine absolută, când totul trebuie controlat, când necunoscutului nu-i mai este permis să existe, procesul explorator creativ, acela care modernizează grupul, nu se mai poate manifesta. Această îngrădire a capacităţii de adaptare sporeşte semnificativ probabilitatea agresiunii sociale.

Respingerea necunoscutului este echivalentă cu „identificarea cu răul“, pandantul mitologic şi adversarul etern al eroului explorator, creator de lume. O astfel de respingere şi identificare este o consecinţă a mândriei luciferiene, care declară: tot ceea ce ştiu este tot ceea ce este necesar să ştiu. Această mândrie este asumpţia totalitară a omniscienţei, este adoptarea locului lui Dumnezeu prin „raţiune“, este ceva care generează inevitabil o stare de fiinţare personală şi socială care nu poate fi deosebită de iad. Acest iad se dezvoltă, deoarece explorarea creativă — imposibilă, fără recunoaşterea (umilă) a necunoscutului — constituie procesul care construieşte şi menţine structura adaptativă protectoare care îi conferă vieţii o mare parte din sensul ei acceptabil.

„Identificarea cu răul“ amplifică pericolele inerente presupuse de identificarea cu grupul, care tinde, din proprie iniţiativă, spre sluţirea patologică. Loialitatea faţă de interesul personal — sensul subiectiv — poate servi drept antidot împotriva tentaţiei covârşitoare, create constant de posibilitatea de a nega anomalia. Interesul personal — sensul subiectiv — se revelează la conjuncţia dintre teritoriul explorat şi cel neexplorat şi indică participarea la proces, ceea ce asigură adaptarea individuală şi socială sănătoasă şi continuă.

Loialitatea faţă de interesul personal este echivalentă cu identificarea cu eroul arhetipal — „mântuitorul“ — care îşi menţine asocierea cu Cuvântul creativ în faţa morţii şi în ciuda presiunii spre conformare, venită din partea grupului. Identificarea cu eroul serveşte la diminuarea valenţei motivaţionale insuportabile a necunoscutului; mai departe, îi furnizează individului un punct de vedere care transcende şi menţine în acelaşi timp grupul.

Rezumate similare preced fiecare capitol (şi subcapitol). Citite ca o unitate, ele cuprind o imagine completă, dar comprimată a acestei cărţi. Acestea ar trebui citite primele, după Prefaţă. În acest fel, întreaga argumentare pe care o ofer poate veni rapid în ajutorul înţelegerii fiecărei părţi.


1 Jung, C.G. (2014b), p. 78; de asemenea:

Cel care ia asupră-i

toată murdăria din ţară

se numeşte „stăpînul altarului“,

iar cel care ia asupră-i

toate relele care lovesc ţara

se cheamă „regele Subcerescului“.

Lao Zi (1993), cap. 78

2 Uneori mă uit la un socialist — la socialistul intelectual, autor de broşuri de propagandă, cu puloverul lui, cu părul vâlvoi şi cu citatele lui din Marx — şi mă întreb care naiba este imboldul lui real. Adesea e greu de crezut că ar fi vorba despre iubire, şi mai ales iubire pentru clasa muncitoare, de care el, dintre toţi oamenii, este cel mai îndepărtat. (Orwell, G. [2018], p. 205)

3 Jung, C.G. (2007), p. 181.

4 Jung, C.G. (2007), p. 181.

5 Peste zece ani, când terminam acest manuscris, o studentă de-ale mele, Heidi Treml, scria:

„În timpul călătoriei din Egipt la Canaan, evreii nerăbdători îi acuzau pe Dumnezeu şi pe Moise că-i duc în deşert ca să moară. Drept urmare a acestor plângeri, Iahve le-a trimis evreilor şerpi veninoşi. Aceia care nu fuseseră muşcaţi de şerpi s-au căit şi l-au rugat pe Moise să intervină pe lângă Dumnezeu. Iahve l-a instruit pe Moise să facă un şarpe de bronz [sau în flăcări] şi să-l pună în vârful unui par, astfel încât cei muşcaţi să-l poată vedea şi să trăiască. Moise a făcut cum i s-a poruncit şi, ori de câte ori un şarpe muşca pe cineva, acela privea statuia de bronz şi trăia. [Numerii 21:5–10] Apostolul Ioan i-a spus lui Iisus să-i explice lui Nicodim: «Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer.

Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului,

Ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică». [Sfânta Evanghelie după Ioan 3:13–15]“

Treml a indicat faptul că şarpele a fost considerat mereu atât agent al morţii (din cauza veninului lui), cât şi agent al transformării şi renaşterii (pentru că putea să năpârlească). Această ambivalenţă a caracterului său îl face un reprezentant apt al „numinosului“ (conform lui Rudolf Otto, ale cărui idei sunt descrise mai departe în acest manuscris). Numinosul este capabil să invoce atât tremorul şi frica (mysterium tremendum), cât şi atracţia şi fascinaţia puternică (mysterium fascinans). Treml comenta, mai departe: „Dacă cineva putea susţine privirea şarpelui — ceea ce simboliza frica lui cea mai mare —, atunci era vindecat“.

Dar de ce era Hristos asimilat unui şarpe în pictura mea şi în Noul Testament? (Înţelegeţi că eu nu ştiam absolut nimic despre această relaţie, în momentul când am pictat tabloul.) Avea de-a face cu reprezentarea lui ca judecător, în Apocalipsa:

„Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte!

Astfel, fiindcă eşti căldicel — nici fierbinte, nici rece — am să te vărs din gura Mea.

Fiindcă tu zici: Sunt bogat şi m-am îmbogăţit şi de nimic nu am nevoie! Şi nu ştii că tu eşti cel ticălos şi vrednic de plâns, şi sărac şi orb şi gol!

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogăţeşti, şi veşminte albe ca să te îmbraci şi să nu se dea pe faţă ruşinea goliciunii tale, şi alifie de ochi ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.

Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi te pocăieşte“. (Apocalipsa 3:15–19)

Ideea de Mântuitor îl implică pe Judecător — şi încă un judecător dintre cei mai implacabili —, pentru că Mântuitorul este o reprezentare mitologică a ceea ce este ideal, iar idealul învinge întodeauna realul, la judecată. Imaginea arhetipală a Mântuitorului, care reprezintă perfecţiunea sau completitudinea, este de aceea înspăimântătoare într-o măsură direct proporţională cu distanţa personală a fiecăruia până la ideal.

6 Joyce, J. (1984), p. 30

7 Jung. C.G. (2016b), p. 47.

8 Ibid.