1.png

Editori:

Silviu Dragomir

Vasile Dem. Zamfirescu

Director editorial:

Magdalena Mărculescu

Redactare:

Carmen Eberhat

Ilustrație și design copertă:

Alexe Popescu

Director producție:

Cristian Claudiu Coban

Dtp:

Gabriela Anghel

Corectură:

Dana Anghelescu

Conținutul acestei lucrări electronice este protejat prin copyright (drepturi de autor), iar cartea este destinată exclusiv utilizării ei în scop privat pe dispozitivul de citire pe care a fost descărcată. Orice altă utilizare, incluzând împrumutul sau schimbul, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea, închirierea, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiei, altele decât cele pe care a fost descărcată, revânzarea sub orice formă sau prin orice mijloc, fără consimțământul editorului, sunt interzise. Dreptul de folosință al lucrării nu este transferabil.

Drepturile de autor pentru versiunea electronică în formatele existente ale acestei lucrări aparțin persoanei juridice Editura Trei SRL.

Copyright © Editura Trei, 2022
pentru prezenta ediţie

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20

e-mail: comenzi@edituratrei.ro

www.edituratrei.ro

ISBN (print): 978-606-40-1370-5

ISBN (EPUB): 978-606-40-1583-9

Cuvânt-înainte la ediţia a doua

Cât de mult te poţi schimba în unsprezece ani, la nivelul credinţelor şi ideilor tale definitorii? Nu există limite prestabilite ale transformării unei persoane. Fiecare dintre noi este o naraţiune în desfăşurare, dinamică, fluidă, cu autor colectiv (oamenii importanţi din viaţa noastră), cu răsturnări de situaţie — o povestire teribil de încâlcită uneori, tolerând ambiguităţi, ba chiar contradicţii frapante. Recitind Filosofia ca mod de viaţă cu ochii de acum, tind să-i dau dreptate lui Diderot: „adevăratele noastre opinii nu sunt cele de la care nu ne-am abătut niciodată, ci acelea la care ne-am întors cel mai adesea“.

Am revenit de multe ori, în cei unsprezece ani care s-au scurs de la prima apariţie, asupra ideilor expuse în volumul de faţă, nuanţându-le, privindu-le într-o altă lumină, revizuindu-le. Pe multe dintre ele pot spune că le-am recâştigat, mai degrabă decât să le fi păstrat neschimbate; faţă de altele, am luat între timp o distanţă critică. Însă orice tentativă de a interveni acum substanţial în corpul acestei cărţi s-ar fi soldat cu rescrierea ei integrală. Astfel încât am decis să mă abţin de la orice revizuire care ar fi presupus mai mult decât îndreptarea câtorva erori de tehnoredactare, mici adaosuri de clarificare, traducerea unor pasaje iniţial lăsate în original sau anumite retuşuri stilistice (în primul rând, curăţirea textului de prea multe italice şi ghilimele folosite nu ca semne ale citării, ci pentru a sublinia, în cazul unor cuvinte sau expresii, folosirea lor cu un sens special: boală cronică a autorilor de filosofie continentali, se vor grăbi unii să afirme).

Cu accente de manifest filosofic şi o ireverenţiozitate specifică tinereţii, cartea de faţă rămâne o construcţie unitară şi reprezintă expresia unui moment de cotitură nu doar pentru propriul meu parcurs intelectual, ci, îndrăznesc să afirm, şi pentru o anumită reorientare practică a filosofiei româneşti din ultimul deceniu. Totuşi, există şi câteva modificări ce ating conţinutul lucrării, chiar dacă nu în vreun punct decisiv. Pe un post-it lipit în interiorul exemplarului meu din prima ediţie (Editura Paralela 45, 2010), notasem, la scurt timp după ieşirea volumului din tipar: „Ce aş schimba într-o ediţie a doua“. Nu era vorba decât de înlocuirea unor citate din Anti-Oedip cu altele, din aceeaşi lucrare a lui Deleuze şi Guattari, socotite mai relevante, precum şi de o precizare adăugată la subcapitolul despre starea de excepţie. În plus, am creat la această ediţie şi un Indice de nume, pentru a uşura orientarea în text a cititorului aflat în căutarea unor referinţe precise.

După ce terminasem de scris Filosofia ca mod de viaţă (în cea mai mare parte a sa, textul a fost redactat în doar trei luni), am început, foarte repede, să lucrez la o continuare, pe care însă am abandonat-o în primul ei draft. Au urmat nouă ani de rescrieri succesive a ceea ce avea să devină Viaţa bună. O introducere în etică. Editura Trei îmi împlineşte acum visul de a vedea apărute în aceeaşi serie primele două părţi din ceea ce sper că va fi trilogia vieţii bune (viaţa e plină de rime şi simetrii pentru cine le caută). Cele două cărţi deja apărute şi cea de-a treia, încă în lucru, pot fi, desigur, citite şi independent.

Pentru destinul favorabil pe care l-a avut Filosofia ca mod de viaţă în aceşti unsprezece ani de la apariţie, vreau să mulţumesc tuturor acelora care au vorbit şi au scris despre ea, au recomandat-o sau au criticat-o în public. În mod special, rămân recunoscător pentru consistenta întâmpinare critică realizată la scurt timp după apariţie de către profesorul Valentin Mureşan: „Filosofia ca mod de viaţă sau despre relaţia filosofie-biografie“, text apărut inițial în Revista de filosofie analitică, 4 (2), 2010. Am refăcut istoricul acestei polemici şi am contextualizat-o într-un studiu scris la începutul lui 2020, pentru un volum colectiv ce avea să devină, din păcate, in memoriam Valentin Mureşan1. Cu permisiunea editorilor, am adăugat acest studiu, ca anexă, la finalul noii ediţii din Filosofia ca mod de viaţă.

noiembrie 2021


1 Emilian Mihailov, Mircea Flonta, Mihaela Constantinescu (editori), Acţiune şi raţiune: in memoriam Valentin Mureşan, Bucureşti: Ed. Univer­sităţii din Bucureşti, 2021.

Notă introductivă

Cartea pe care tocmai aţi avut bunăvoinţa să o deschideţi — o carte ce se adresează, în egală măsură, atât persoanelor care au studiat sau studiază filosofia, cât şi publicului larg — reprezintă, de fapt, versiunea scrisă a unui curs opţional ţinut la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, în anul de graţie 2009. Hotărându-mă să propun spre publicare un suport de curs dezvoltat, sunt conştient de riscurile însemnate la care mă expun. Fiind redactată în prealabil, o prelegere scrisă nu poate încapsula atmosfera unor întâlniri săptămânale în care se creează treptat complicităţi propice exerciţiului de gândire liber asumat şi nici nu înregistrează precizările suplimentare sau răspunsurile formulate pe loc la întrebările adresate de studenţi pe parcursul a două ore de predare. De asemenea, e posibil ca textul, păstrat în această formă, să-şi agaseze, pe alocuri, eventualii cititori, prin insistenţa pe anumite idei, prin revenirea în mai multe rânduri asupra unor aspecte decisive, ca şi prin utilizarea unor formulări ce ţin, mai degrabă, de exprimarea orală. Dacă, totuşi, îndrăznesc să vă ofer provocarea unei asemenea lecturi este pentru că pariez pe plusul de inteligibilitate pe care un curs de filosofie îl posedă în raport cu o carte propriu-zisă de filosofie — cel puţin aşa cum se scriu, în zilele noastre, majoritatea lucrărilor de specialitate din domeniul filosofiei academice —, dar mai ales pentru că mi se pare cea mai nimerită formă de a trata un subiect precum cel de faţă: filosofia văzută ca mod de viaţă, nu doar ca o disciplină teoretică printre altele. Nu pot decât să sper că am făcut o alegere inspirată — atât eu, elaborând un curs mai puţin obişnuit, cât şi dumneavoastră, dacă v-aţi decis să citiţi mai departe.

1

O privire de ansamblu asupra problematicii autenticităţii.
Precizări terminologice. Delimitări.
Libertate şi autenticitate

Esenţa filosofiei este spiritul simplităţii…
oriunde şi oricând, complicaţia este superficială,
construcţia e un accesoriu, iar sinteza, o aparenţă.
A filosofa este un act simplu.

Bergson, Gândirea şi mişcarea

Orice gând este nou atunci când autorul
îl exprimă în felul său.

Vauvenargues, Reflecţii şi maxime

A fi autentic înseamnă „a fi tu însuţi“. Aparent, nimic mai simplu; simţul comun nu va sonda mai departe pentru că nu va vedea nimic problematic aici: „nu e nicio filosofie“. Şi totuşi, dacă reflectăm numai la această sintagmă, „a fi tu însuţi“, înţelegem de îndată încă ceva: posibilitatea stranie de a nu fi tu însuţi, de a fi altul decât tine însuţi. Dar cine, atunci?

În limba latină, authenticum desemna textul original. Aş fi tentat să spun că autenticitatea e sinonimă cu capacitatea de a-ţi scrie propria poveste, însă ar însemna să mă grăbesc nepermis. Deocamdată, să reţinem doar atât: faptul de a fi autentic, de a trăi autentic trimite la această concordanţă între original şi originar. A fi autentic, aşadar a fi tu însuţi, original şi totodată originar. În măsura în care acest lucru nu e de la sine înţeles, în măsura în care reprezintă numai o posibilitate, însoţită şi pândită mereu de cea de semn contrar (a inautenticităţii), rezultă că autenticitatea presupune drept condiţie de posibilitate libertatea, adică o formă de autodeterminare, de autonomie. A fi autentic, adică a fi tu însuţi, a fi original, aşadar a fi liber şi astfel adevărat (eigentlich), în acest sens existenţial pe care îl comportă noţiunea de adevăr.

Tocmai am evocat cuvântul eigentlich, ce compune termenul german echivalent „autenticităţii“: Eigentlichkeit. Etimologia acestuia e cât se poate de relevantă pentru o reflecţie pregătitoare pe tema autenticităţii: Eigentlichkeit conţine particula eigen, desemnând „propriul“. Poate fi autentic doar „ceva care îşi poate aparţine în chip propriu“, scria Heidegger în Ființă și timp, adăugând, încă de la prima ocurenţă a cuplului Eigentlichkeit/Uneigentlichkeit, că „aceste cuvinte sunt alese terminologic în sensul cel mai riguros al cuvântului“ (Heidegger, 2003, p. 43). Autenticitatea implică, astfel, în mod indubitabil, o formă de „luare în posesie“, de proprietate şi apropriere, altfel spus, de luare în stăpânire şi stăpânire de sine. De altfel, cuvântul elin authentia (vezi Bailly, 2000, p. 308) desemnează chiar „puterea deplină, absolută“; authentês e cel care acţionează cu de la sine putere, fie că este stăpânul absolut sau doar cel care are iniţiativa de a face un lucru ori, pur şi simplu, cel care înfăptuieşte ceva el însuşi, eventual chiar cu propriile mâini; în fine, authentikos califică ceea ce constă într-o putere absolută şi, de aici, ceea ce este principal, primordial (în această accepţie).

E limpede, mai ales după aceste precizări terminologice, că autenticitatea are de-a face în chip esenţial cu posibilitatea de a fi stăpân pe tine însuţi şi eliberat, atât cât e cu putinţă, de influenţe străine. În acest sens, cu mult timp înainte ca autenticitatea să devină un termen-cheie în vocabularul existenţialiştilor, nu încape îndoială că reflecţia filosofică a încercat să aproximeze coordonatele vieţii bune. Viaţa bună implică realizarea de sine, este sinonimă cu o existenţă împlinită, calitatea ei fiind determinată, astfel, de măsura în care agentul a fost capabil să-şi pună în practică propriile decizii şi să-şi concretizeze aspiraţiile; pe scurt, de gradul în care desfăşurarea vieţii lui a depins de propria sa voinţă (vom vedea că regula de viaţă fundamentală a stoicismului era tocmai permanenta disociere dintre lucrurile care stau în puterea noastră şi cele care nu stau în puterea noastră). Înainte de a desluşi natura şi întinderea feluritelor condiţionări externe la care suntem supuşi într-o viaţă de om, e nevoie, din punct de vedere filosofic, să ne lămurim cu privire la posibilitatea unei voinţe libere. Şi înainte chiar de a lămuri această chestiune decisivă pentru existenţa subiectului moral, trebuie să observăm că orice concepţie cu privire la unitatea subiectului şi natura Eului (folosesc aceşti termeni într-un mod cât mai nespecific şi nespecializat cu putinţă) presupune o scindare lăuntrică, o dedublare, adică disocierea unor registre sufleteşti radical diferite sau chiar a două Euri: Eul care se supune şi Eul care comandă. Dacă autenticitatea echivalează cu faptul de a fi propriul tău stăpân şi neautenticitatea cu o formă de supunere faţă de ceva impus din exterior, cine trebuie să fie „Eul care comandă“, ce registru sufletesc angajează modul de a fi autentic?

Desigur că nu spun nimic nou, încerc doar să refac succesiunea justă a unor interogaţii elementare. Pentru că din acest punct încep să se desfacă, să se deplieze întrebările multiple pe care le suscită problematica autenticităţii. Mai întâi, care să fie deci instanţa regulatoare a subiectului uman? Dar dacă punem întrebarea în aceşti termeni, vorbind despre o „instanţă regulatoare“, e posibil ca ea să-și conțină răspunsul. E cel pe care l-a formulat Kant şi întreaga tradiţie raţionalistă: autonomia voinţei implică un control deplin exercitat de Raţiunea universală ipostaziată în persoana fiecărei fiinţe umane asupra „Eului fenomenal“, adică a dimensiunii „patologice“, afective. La antipod, se află răspunsul nietzscheenilor şi al tuturor vitaliştilor: denunţând ficţiunea Raţiunii pure şi reprezentarea eronată cu privire la natura raţiunii ca „scop în sine“, substituind acestei reprezentări una de tip instrumental, aceştia vor echivala autenticitatea cu sinceritatea primelor impulsuri, necenzurate, cu „perfecta siguranţă în funcţionare a instinctelor regulatoare inconştiente“ (Nietzsche, 1994, p. 315) — die vollkommne Funktions-Sicherheit der regulirenden unbewussten Instinkte —, pentru a evoca o sintagmă din Genealogia moralei (interesant este uzul, în spiritul timpului, al aceluiaşi adjectiv, „regulatoare“, şi în cazul instinctelor brute).

Sau ar trebui să respingem soluţiile extreme, înţelegând caracterul existenţei autentice din perspectiva unei armonizări a registrelor sufleteşti, a unei terapii a pasiunilor pe care, în chip diferit şi totuşi asemănător, a avut-o în vedere atât filosofia antică înţeleasă ca mod de viaţă, cât şi tradiţia creştină? „Armonia“ este aici cuvântul-cheie: armonia dintre gând şi faptă, bazată pe armonia dintre „porunca Raţiunii“ şi înclinaţia afectivă, adică pe o „educare a afectivităţii“ (Aubenque, 2004) şi chiar pe o „metamorfoză a personalităţii“ (Hadot, 1995a). Sau poate, în fine, ar trebui să spunem că adevărul autenticităţii nu se află în niciun fel de partea Eului, ci a Celuilalt (cu majusculă); ba chiar că modelul personalităţii umane aici presupus, calapodul instanţelor şi registrelor sufleteşti, pe care a funcţionat până acum gândirea europeană, se cuvine a fi depăşit, substituit ori pur şi simplu abandonat?

Se poate susţine că, în multe privinţe, sensibilitatea postmodernă, o sensibilitate exacerbată a Diferenţei sau, mai bine zis, a diferenţelor, ascultă de profeţia lui Nietzsche şi se simte din ce în ce mai atrasă de un soi de budism dizolvant pentru orice concept ferm de identitate personală. „Budismul avansează în tăcere pretutindeni în Europa“, nota Nietzsche (1968, §240, p. 139) prin 1885. Merită menţionat, în contextul de faţă, şi faptul că teza reducţionistă cu privire la identitatea personală, susţinută de D. Parfit (1986, p. 211) în atât de influenta sa carte Reasons and Persons, se găseşte corelată în mod explicit de autor cu doctrina budistă (p. 280), aspect subliniat şi în analiza critică pe care Ricoeur (1990, pp. 156-166) o consacră acestei importante lucrări din filosofia contemporană. Unul dintre paradoxurile pe care istoricul ideilor şi filosoful cred că merită să le cerceteze e următorul: teologia creştină a „chipului“, respingând de facto generalitatea eidos-ului platonician, este o teologie a singularităţii chipului şi a unicităţii de perspectivă asupra divinului întrupate în fiecare persoană umană. Fără acest background teologic, individualismul modern nu ar fi putut apărea, adică exact acea perspectivă care se va opune personalismului creştin, denunţându-l ca organicist, retrograd, neautentic. Se ajunge, astfel, la situaţia în care individualismul democratic şi filosofia drepturilor inalienabile continuă să se bucure de toată atenţia cuvenită în sfera filosofiei moral-politice, în timp ce problema identităţii personale e tranşată de o manieră reducţionistă, Eul ajungând să nu mai desemneze altceva decât simpla formă a pronumelui personal, o categorie lingvistică, o instanţă discursivă ce corespunde, în plan social, „cuierului pe care stau agăţate costumele diferitelor roluri“, pentru a relua metafora sugestivă a lui Goffman (vezi MacIntyre, 1998, p. 58).

Abia începem să desfăşurăm, să desluşim ghemul de întrebări implicat de problema autenticităţii, de ceva în aparenţă atât de simplu ca posibilitatea de a fi tu însuţi. Înainte de a merge mai departe, cred că se impun unele precizări cu caracter metodologic şi tematic legate de cursul care a stat la baza acestui volum.

Consideraţiile care vor urma nu se înscriu în perimetrul filosofiei morale, cel puţin aşa cum este de obicei înţeleasă această disciplină în zilele noastre. Nu voi face etică normativă, nici metaetică sau etică aplicată. Zona în care se încadrează un asemenea curs ţine, mai degrabă, de intersecţia dintre ontologia umanului, istoria ideilor şi metafilosofie. Din această perspectivă conjugată voi încerca să elaborez o reflecţie existenţială cu privire la constituţia de fiinţă a subiectului, în particular a subiectului moral, reflecţie pe care îndrăznesc să o socotesc indispensabilă înainte de a se pune problema să optezi pentru una sau alta dintre teoriile morale.

Tema pe care se axează această lucrare angajează cea mai veche reprezentare cu privire la natura exerciţiului filosofic, readusă astăzi în atenţie de autori importanţi, nemulţumiţi de impasul în care se află în prezent filosofia, de statutul ei actual în perimetrul disciplinelor teoretice. E vorba de filosofie înţeleasă, aşa cum se întâmpla în Antichitatea greco-romană, ca o veritabilă terapie a sinelui, ca un mod de viaţă şi de transformare morală a personalităţii. În clipa în care creştinismul dobândea statutul de religie dominantă, e clar că acesta prelua din funcţiile vechii filosofii, reuşind să găsească o cale de adresare simplă şi directă ce atingea sufletele întregii mase a populaţiei, ale tuturor excluşilor şi marginalilor de până atunci, ca şi a elitelor cărora le fusese anterior rezervată filosofia. Timp de peste o mie de ani, filosofia îşi vede limitat câmpul de exercitare la anumite domenii, constituindu-se într-o reflecţie mai degrabă auxiliară credinţei, având ca scop furnizarea de material conceptual pentru teologie. Abia odată cu Reforma şi cu zorii modernităţii, antrenând o complexă schimbare de paradigmă socioculturală, filosofia se vede liberă să recapete un statut dominant şi să prescrie reguli directoare pe toate palierele existenţei individuale. Însă această schimbare de paradigmă determină şi o altă arhitectonică a filosofiei decât cea din Antichitate, o împărţire foarte precisă pe discipline şi în primul rând o cezură fermă între teoretic şi practic, deja instituită şi operantă în Evul Mediu. Iată de ce modernitatea va asuma disjuncţia, tensiunea dintre un concept „aseptic“, impersonal, de adevăr ştiinţific şi unul existenţial, ce presupune, la fel ca în Antichitate, armonia sau coerenţa dintre învăţăturile şi viaţa filoso­fu­lui drept criteriu ultim al adevărului. De fapt, acest tip existenţial de reprezen­tare a finalităţii demersului filosofic a constituit un soi de reacţie periodică la o filosofie de şcoală din ce în ce mai sistematică, mai ştiinţifică, mai specializată şi mai imperso­na­lă, adică un fel de pol „recesiv“ al acesteia, cum ar fi spus Mircea Florian.

În altă ordine de idei, recunoscând extrema diversitate a surselor bibliografice pe care îmi sprijin expunerea, doresc să evidenţiez şi o opţiune metodologică oarecum inedită: aceea de a combina prezentările cu caracter didactic, explicarea unor puncte de vedere şi teorii filosofice, cu secţiuni redactate într-o manieră destul de personală şi eseistică. Motivul pentru care sunt gata să risc o atare expunere ţine de constatarea unei situaţii curente în mediul academic: preferăm cu toţii să recurgem în discuţiile noastre oficiale la un limbaj cât mai prudent, mai neutru, mai ponderat şi impersonal. Dezideratul clarităţii e astfel respectat, şi pe bună dreptate; numai că, în măsura în care nu cultivăm decât un asemenea tip de discurs şi de argumentare — detaşată, neangajată —, avem doar şanse să devenim buni sofişti. Exerciţiile noastre de gândire critică pe marginea unor texte filosofice riscă să devină extrem de sterile, lăsându-ne absolut neschimbaţi; tocmai calitatea şi miza acelor exerciţii spirituale pe care le recomandau filosofii din vechime, aşa cum vom vedea ceva mai târziu, par astfel compromise iremediabil.

Nu încape îndoială că modul în care suntem mişcaţi şi rezonăm în singurătate la anumite metafore şi exprimări plastice dintr-un text cu caracter filosofic e foarte greu de menţi­nut, cu atât mai mult de transmis celorlalţi într-un spaţiu academic. Forţa sau impactul unor exprimări se pierde complet dacă nu există o anumită stare de emulaţie şi înţelegere mutuală. Dar dacă nu rişti să faci un asemenea pas, atmosfera dorită nu se va crea niciodată. Iar la fel de adevărat cum este faptul că filosofia nu se poate preda unor arabescuri poetice fără a înceta să fie ea însăşi, în speţă demers de gândire critică, cred că este şi faptul că o filosofie care nu a mişcat niciodată pe nimeni nu poate fi predată.

***

Nu ştiu dacă există astăzi un context filosofic favorabil pentru a aborda problema autenticităţii. Dacă aşa-numita „cotitură lingvistică“ pe care a asumat-o filosofia în spaţiul anglo-saxon nu a fost nicicând prielnică reflecţiei existenţiale, pe continent pare că s-a impus ideea conform căreia tema autenticităţii a fost epuizată în anii de după război. E aproape indecent să resuscitezi o problematică îngropată sub straturi groase de structuralism, poststructurallism şi deconstructivism, într-o epocă ce pare hotărâtă să asume până la capăt consecinţele pe care le implică „moartea subiectului“. Şi totuşi, nu e oare adevărat că oricare dintre filosofii „de meserie“ continuă să fie animat de grija de a trăi autentic, chiar dacă nu mai invocă în mod explicit această temă? Nu continuă oare să reprezinte filosofia cu totul altceva decât o simplă profesie, şi anume un mod de viaţă?

Primul lucru de care cred că trebuie să ne asigurăm atunci când abordăm deschis această problemă riscantă e faptul că ne putem reprima orice reverie cu privire la un paradis al autenticităţii care s-ar afla dincolo de cotidian. Autenticitatea nu este un tărâm, ci numai o raportare. Nu există un repertoriu de gesturi, atitudini, conduite sau profesii rezervate celor care aleg să fie ei înşişi, deosebindu-se fundamental de mulţimea anonimilor. Apelând la un lexic heideggerian, vom spune că autenticitatea nu este nimic altceva decât „o raportare modificată la inautentic“. Aceasta înseamnă că decizia pe care o iei cu privire la sensul vieţii tale nu poate evident anula sau modifica propria situaţie faptică, însă comportă semnificaţia unei hotărâri de a te raporta în mod originar şi creator la ceea ce ţi se dă. Ne confruntăm astfel cu o serioasă dilemă, pe care aş încerca să o sintetizez în felul următor: atunci când invocăm autenticitatea, avem în vedere posibilitatea unei decizii autonome, luată în cunoştinţă de cauză, de a fructifica la maximum oportunităţile care ni se prezintă sau e vorba doar de un imens pariu existenţial, asumat ca atare, adică în insuportabila sa „uşurătate“, un pariu pe o chemare incertă?

E limpede că interogaţia cu privire la autenticitate reclamă tematizarea ideii de libertate într-o accepţie primară, ontologică, o accepţie care devansează sfera libertăţii politice şi chiar a celei morale. Această perspectivă abisală cu privire la libertate ne dezvăluie însă un concept prin excelenţă instabil, deci mai degrabă un nonconcept. Întrebarea cred că este: ce anume presupune posibilitatea libertăţii — o altă dimensiune decât aceea circumscrisă de cuplul opozitiv reprezentat de hazard şi necesitate sau doar un interval problematic între cele două extreme? Aşa cum s-a mai spus, libertatea concepută ca un al treilea termen, nici hazard, nici necesitate, e sinonimă cu „posibilitatea posibilităţii“ (formulă prin care J. Wahl sintetiza fondul rezistenţei lui Kierkegaard la triumfala dialectică hegeliană).

Posibilitate a posibilităţii? Dar aşa ceva este mult mai greu de explicat, de acceptat, decât ar părea la prima vedere.

Dacă reflectăm la semnificaţia faptului de a alege în cunoştinţă de cauză, vedem că ne izbim de aceeaşi dificultate de principiu pe care filosofii au remarcat-o în legatură cu posibilitatea consimţământului. Se poate opera, mental, o trecere la limită care ne pune în faţa unei veritabile aporii. Pe de-o parte, există varianta de a susţine că, în fond, noi ne dăm de fiecare dată consimţământul pentru tot ceea ce suntem puşi să îndeplinim ori să suportăm, câtă vreme avem mereu la îndemână, judecând lucrurile în termenii lui Sartre, soluţia extremă de a ieşi din joc, fie că e vorba de abandonarea unei anumite activităţi, fie chiar de sinucidere. Pe de altă parte, se poate argumenta că nu ne dăm niciodată consimţământul, în chip veritabil, deoarece avem întotdeauna doar un câmp limitat de opţiuni şi nu putem avea niciodată o cunoaştere deplină a consecinţelor pe care le antrenează alegerea noastră, ca şi a întregii situaţii de fapt. Poziţiile extreme sunt fie să ne considerăm absolut liberi şi absolut responsabili, cum afirma Sartre (1996), fie condiţionaţi mereu de suma unor fac­tori constrângători, printre care teama de pedeapsă rămâne indispensabilă în menţine­rea ordinii sociale.

Înţelegem astfel dificultatea extremă a unei alegeri în deplină cunoştinţă de cauză. Există însă filosofi care au susţinut, precum Jaspers, că libertatea umană ţine chiar de finitudinea şi inevitabila ignoranţă a oricărui subiect: altfel spus, tocmai pentru că nu poţi şti totul, e posibil ceva de genul unei alegeri. Tocmai pentru că nu există deplină cunoştinţă de cauză, există alternative şi posibilităţi, nu doar o înlănţuire necesară de acte, sesizabilă în chip raţional. Din această perspectivă, fie că vorbim despre o lege a cauzalităţii universale ori de o „viclenie a Raţiunii“, efectul este distrugător pentru ideea de libertate.

Dar dacă e adevărat că orice alegere implică o doză de ignoranţă şi că e nevoie să acceptăm caracterul în cele din urmă imprevizibil pe care îl asumă viitorul nu înseamnă că alegem, în ultimă instanţă, la întâmplare, deci că nu alegem? Este atunci libertatea mea altceva decât o împletire de hazard şi necesitate? Sau altceva decât speranţa că, atunci când puterile mele cognitive îşi vădesc limitele, când sesiza­rea pe cale raţională a unei urmări necesare îmi lipseşte şi nu ştiu ce trebuie să fac, atunci, hazardul care patronează alegerea mea nu este în fapt decât veşmântul unei ne­ce­sităţi de alt ordin, impunându-mi-se cumva „de sus“ şi călăuzindu-mă fără temei?

Existenţialiştii au sugerat de altfel, nu o dată, faptul că din miezul deciziei autentice şi al gestului cu adevărat liber răzbate, paradoxal, senzaţia de presiune constrân­gătoare, sentimentul necesităţii, impresia celui care alege că se supune, în fond, unei chemări sau pasiuni irezistibile (vezi Wahl, 1948, p. 538). Kierkegaard vedea libertatea maximă tocmai în acţiunea graţiei divine întâmpinată fără nicio rezistenţă interioară: „Facă-se Voia Ta!“ Însă chiar şi fără a invoca explicit prezenţa divinităţii în propria viaţă, persistă sentimentul că în acel moment în care eşti cu adevărat tu însuţi, parcă nu mai eşti tu însuţi. Dar cum ai putea avea certitudinea că ceea ce ţi se înfăţişează pe moment ca fiind constrângător nu este robia unei patimi, ci o necesitate de ordin superior sau chiar amestecul harului coborât asupra ta?

O dificultate de acelaşi rang vom descoperi dacă vom aborda problema autenticităţii în sfera discursului, aproximând indistincţia dintre inovaţie semantică şi des-coperire în cazul metaforizării. Vom vedea că metafora „bună“, metafora „vie“, nu poate fi considerată rodul unei asocieri întâmplătoare de idei sau rezultatul unui gest arbitrar de a alătura două cuvinte ce provin din sfere diferite; ea trebuie văzută ca o sesizare a asemănătorului pe baza unei dezvăluiri de sine a naturii, a unui act de donaţie a fiinţei. Nu există însă niciun criteriu operant care să asigure demarcaţia între metafore şi imitaţiile (simulacre) de metafore. Şi atunci, cum să ai certitudinea unei veritabile descoperiri a naturii?

Este indiscutabil că tipul de reflecţie care se articulează în jurul problemei autenticităţii prezintă anumite inconvenienţe majore, lucru valabil şi pentru analitica existenţială dezvoltată în Ființă și timp. De altfel, etica heideggeriană a autenticităţii a suscitat numeroase critici, printre care aş menţiona-o acum, în trecere, pe aceea schiţată în Ce rămâne din Auschwitz, de Agamben, deoarece mi se pare o critică realizată din inte­rior, uzând nu doar de termenii, ci şi de logica textului heideggerian. Despre ce este vorba? Aplicând o maximă a lui Hölderin, care devine la Heidegger un adevărat principiu universal — „acolo unde se află primejdia, acolo se iveşte şi salvarea“ —, ne-am aştepta ca „situaţia extremă a lagărului“ să fi favorizat posibilitatea de a sesiza caracterul deciziei autentice, al existenţei „întru moarte“. Însă, remarcă Agamben, lagărul de exterminare pare să fie tocmai locul în care disocierea propriului de impropriu, a autenticului de inautentic nu mai este cu putinţă. Principiul conform căruia autenticitatea rezidă numai în raportarea modificată la inautentic se vede aici răsturnat, devenind steril, inaplicabil, pentru că, în lagăr, „singurul conţinut al inautenti­cului este autenticul“. Faptul-de-a-fi-pentru-moarte este experimentat cotidian şi anonim de către deportaţi, ceea ce face ca între moarte şi „fabricarea cadavrelor“, acea „producţie în masă şi cu costuri reduse a morţii“, cum a numit-o Adorno, să nu mai fie posibilă decelarea unei diferenţe (vezi Agamben, 2006b, p. 53).

O altă observaţie pe care găsesc oportun să o evoc, în acest context, aparţine lui Vattimo şi indică de o manieră tranşantă direcţia în care s-a angrenat gândirea lui Heidegger dupa aşa-numita Kehre. Conform filosofului italian, semnificativa turnură asumată de reflecţia heideggeriană se probează tocmai prin dispariţia aproape completă a oricărei referinţe la Eigentlichkeit, autenticitate. În schimb, tema „propriului“, eigen, rămâne centrală, fiind însă aproximată pe baza termenului-cheie Ereignis, sugestiv redat de Vattimo prin sintagma „faptul fiinţei de-a-lua-în-stăpânire“ (vezi Vattimo, 2008, p. 58).

În fond, ne putem întreba dacă o asemenea tălmăcire a „evenimentului“ marchează depăşirea problemei autenticităţii în gândirea târzie a lui Heidegger sau, din contră, corespunde acelui sentiment al necesităţii pe care Kierkegaard şi alţi existen­ţi­a­lişti îl considerau a fi semnul deciziei autentice. La acest nivel, sursele creştine ale tematicii în cauză transpar cu extremă claritate. Însă trebuie subliniat că teologia creştină stipulează, în fond, exigenţa unei duble donaţii, atât a chipului, cât şi a energiei de a actualiza propria asemănare cu Dumnezeu. Jaspers, de pildă, menţine aceste coordonate creştine atunci când recunoaşte că se dau ambele, „constituţia naturală“, precum şi „forţa“ de a întreprinde acele acte în care te arăţi cel mai mult a fi tu însuţi (vezi Wahl, 1948, p. 539). Aş mai indica un singur aspect: ortodoxia nu admite o acţiune de tip univoc a graţiei divine, ci potenţează taina de nepătruns a sinergiei, a unei conlucrări dintre uman şi divin, care transcende orice raport simplu de tipul activ/pasiv. Taină a „receptivităţii spontane“, aşa cum era calificată imaginaţia transcendentală într-o accepţie ontologică, primordială, şi taină a iubirii care ne eliberează prin supunere, aşa cum se lasă „experiată“ libertatea în viaţa unui creştin.

Şi dacă autenticitatea nu e un tărâm şi nici măcar o raportare constantă, ci numai o scăpare de moment? O evadare din cotidian, o fugă de lume, sau da, o scăpare: întotdeauna provizorie, mereu ameninţată, evanescentă. Există două adagii existenţialiste care mi se par foarte potrivite în contextul de faţă. Unul spune că nu există libertate, ci doar eliberare (o variantă ar putea fi: nu există libertate decât în eliberare). Celălalt afirmă că libertatea este o eternă perspectivă. Cred că cele două precizări nu se exclud, ci se completează. Prin prisma celei de-a doua, libertatea e văzută ca acea aspiraţie perpetuă care ne impulsionează mereu căutarile, sinonimă cu valoarea de viitor pur, de viitor proiectat fără încetare. Libertatea este singurul proiect fără prezent printre atâtea proiecte fără viitor, singura perspectivă care mereu va să vină. Dar dacă libertatea concepută ca stare finală rămâne o eternă perspectivă, adevărul ei, concretizarea ei, revine la ceea ce facem să vină eliberându-ne de anumite condiţionări particulare (niciodată pe deplin) şi lărgind sfera opţiunilor care ne sunt accesibile (mereu în număr limitat). Aceasta e semnificaţia primului adagiu, acordând o valoare în sine eliberării, aşadar procesului, în dauna rezultatului. Generali­zând, putem vorbi chiar de o valorizare a parcursului şi a intervalului existenţial, în dauna oricărei stări de lucruri definitive: important este drumul, nu încheierea sau capătul (analog: metaforizarea, nu metafora). Pe scurt, drumul deţine o valoare în sine şi se încheie atunci când se încheie.

Cel care scrie despre autenticitate e tocmai acela căruia scrisul i s-a impus ca un mod eminent de a fi autentic. Altfel spus, căutarea autenticităţii implică autenticita­tea căutării, la fel cum, în interpretarea pe care o dă Aubenque (1998) metafizicii aristotelice, căutarea filosofiei se converteşte în filosofie a căutării. Şi totuşi, până unde ne e permis să credităm eleganta simetrie a genitivului dublu? Cât de artificială rămâne, în fond, orice căutare narativă a sinelui?

Îmi aduc aminte de poziţia lui „Sartre/Roquentin“, combătută cu fervoare de MacIntyre: povestirea unei vieţi înseamnă inevitabila ei falsificare, deoarece forma naraţiunii este complet străină de caracterul dezordonat al unei existenţe umane, sumă de evenimente singulare, disparate. Să fie într-adevăr „Sartre/Roquentin“ un personaj mai autentic decât celelalte personaje evocate ironic de MacIntyre, în speţă „Sartre/Heidegger“ şi „Sartre/Marx“ (vezi MacIntyre, 1998, p. 221)? Să contrazică orice ordine de tip narativ adevărul brut al existenţei, caracterul ei pur evenimenţial? De fapt, de ce ar fi căutarea narativă de sine o amăgire, o proiecţie arbitrară, neveridică: pentru că sinele e radical diferit de rolurile sociale pe care sunt nevoit să le joc sau pentru că sinele, privat de orice realitate substanţială, „nu e decât un «cuier» pe care stau agăţate costumele diverselor roluri“, aşa cum se exprima Goffman?

Şi totuşi, J. Wahl (1948, p. 547) sublinia că, raportându-ne la întregul operei sartriene, putem decela o veritabilă „antinomie a libertăţii“. Pe de-o parte, libertatea are un caracter „disparent“, presupune permanenta schimbare şi dezicere de sine, actul liber constituind o necesară negaţie a actului anterior, o noutate, o inovaţie ireductibilă. S-ar atesta astfel rezistenţa la orice fel de sinteză, fie ea speculativă sau existenţială, s-ar denunţa convenţionalismul oricărui rol asumat până la capăt, seriozitatea oricărui personaj care ajunge să se simtă prea bine în propria piele. Pe de altă parte însă, filosoful francez recunoştea necesitatea ca alegerile unei persoane să fie integrate într-un proiect existenţial major, să fie subsumate unei „alegeri originare“ care este, în mod fundamental, mereu „una şi aceeaşi“. Nu suntem astfel departe de ceea ce Aristotel stipulase deja în Etica Eudemică: nevoia de a te raporta la propria viaţă ca la un întreg, ordonându-ţi în chip raţional scopurile şi dezideratele particulare în funcţie de un telos major; altfel spus, nevoia de „a vieţui coerent“, aşa cum se vor exprima stoicii.

De fapt, însuşi Sartre, partizanul alegerii radicale, recunoştea, cu o dezarmantă sinceritate, limitele montajului său existenţial cu privire la dezicerea permanentă de sine şi reinventarea odată cu fiecare carte:

Uneori, sunt eu însumi martorul meu împotriva mea. De exemplu, îmi dau seama că acum doi ani am scris o pagină care ar putea să-mi folosească. O caut şi n-o găsesc; cu atât mai bine: eram pe punctul de a strecura, cedând lenei, o vechitură într-o lucrare nouă: scriu cu mult mai bine astăzi, mă apuc s-o refac. Când am terminat lucrul, o întâmplare face să-mi cadă în mână pagina rătăcită. Stupoare: în afară de câteva virgule, exprimam aceeaşi idee în aceiaşi termeni. Ezit şi apoi arunc la coş acest document perimat, păstrez versiunea nouă: are un nu ştiu ce superior faţă de cea veche (Sartre, Cuvintele, 1965, p. 227).

Mai există un aspect pe care îl angajează reflecţia cu privire la autenticitate şi pe care aş dori acum să-l aduc în atenţie. E vorba de regretele inevitabile cu privire la ceea ce am fi putut înfăptui sau alege. Aş vrea să cred că acestea nu semnalează ratarea şi rătăcirea drumului, ci persistenţa, până la urmă firească, a unor voci secundare în fiinţa noastră lăuntrică. În fond, am văzut că şi adepţii alegerii radicale pledează pentru asumarea unui proiect existenţial major care să le integreze pe toate celelalte. Exigenţa alegerii de sine implică obligativitatea unei voci dominante, care aşadar se impune, fără a reduce complet la tăcere celelalte versiuni ale tale. E astfel normal ca, din când în când, să tânjeşti după altceva, să te întrebi: „Ce-ar fi fost dacă…?“ fără ca aceste regrete să invalideze autenticitatea alegerii tale. (De altfel, oamenii care dau senzaţia că se simt mereu bine în propria piele mi s-au părut întotdeauna superficiali şi găunoşi, oricât de favorabilă ar fi lumina în care se înfăţişează.) E normal să te încerce la ocazii impresia dureroasă, viscerală că „viaţa e în altă parte“. Şi e normal să proiectezi evadări pe care să nu le pui, de fapt, niciodată în aplicare: „Poţi să fii fericit în Australia, câtă vreme nu mergi acolo“ (É-se feliz na Australia, desde que lá se nâo vá), avertiza un heteronim al lui Pessoa.

De unde însă garanţia că ai luat-o pe drumul cel bun? Transpare, din nou, acea nevoie lăuntrică de a te şti cumva călăuzit, asistat în alegerea ta, nevoie depistabilă şi la cei mai atei dintre existenţialişti. Mai poate fi, însă, vorba despre o alegere? Sau ar trebui să spunem, precum Oracolul din Matrix (dacă nu mă înşală memoria), că ai făcut deja, totdeauna deja, alegerea ta, iar mai departe urmează doar să o înţelegi? Înţelepciunea hollywoodiană îşi dă astfel mâna cu tradiţia filosofiei europene, reducând ideea de libertate la o formă de necesitate înţeleasă.

Şi totuşi vor exista mereu momente în care te încearcă plenar sentimentul unei „insuportabile uşurătăţi“, pentru a mai evoca o dată inspirata expresie a lui Kundera. Te gândeşti atunci că existenţa ta, cu puţină şansă, ar fi putut să cotească într-o cu totul altă direcţie. Întotdeauna rămâne o carte care ţi-ar fi schimbat complet modul de a gândi, dacă o citeai — dar nu o vei citi niciodată. O femeie care te-ar fi făcut cel mai fericit om din lume, numai să fi găsit curajul de a o invita la o cafea — însă nu îl vei găsi niciodată. Un maestru care te-a aşteptat întreaga lui viaţă — zadarnic, nu vei ajunge la el vreodată. Uneori, sentimentul că suntem cu toţii participanţi la o loterie cosmică, sentimentul că nu vom ajunge nicicând să dăm tot ce avem mai bun din noi, pentru simplul motiv că oportunităţile nu se câştigă şi nu se merită, ei bine, sentimentul acesta devine copleşitor. Să ai certitudinea că nicio instanţă superioară nu ţi-a hărăzit un destin, oricât de neînsemnat sau de nefericit ar putea fi acesta, cine să suporte până la capăt o asemenea singurătate, o asemenea părăsire extremă? Se vor găsi mereu subterfugii.

Îmi place să citez adesea o afirmaţie a lui Noica: „vieţile se trăiesc la întâmplare“, numai operele ies la iveală „sub apăsarea unui destin“ (de fapt, remarca sa era ceva mai precaută şi se referea doar la învăţăturile filosofilor, însă eu aşa am prelucrat-o). O atare declaraţie are sens doar ca o justificare nu tocmai morală a bine-cunoscutului egoism al creatorilor sau ca o palidă consolare pentru nefericirile şi ratările de ordin personal pe care le acumulează un om obsedat de gândul operei sale. Altfel însă, e limpede că opera şi viaţa unui om nu pot fi deloc separate: presupunând că există un destin al operei, atunci viaţa autorului ei, oricât de haotică şi inconsecventă ar părea, nu e altceva decât urmarea necesară a realizării unei vocaţii care şi-a consumat integral „purtătorul“. Aşadar, dacă există destinul unei opere înseamnă că există destin, pur şi simplu. Dar dacă nu există aşa ceva? În general, ideea că viaţa se trăieşte la întâmplare e respinsă nu doar de fatalişti (pentru care existenţa e oricum prestabilită în toate coordonatele ei), ci şi de cei care subliniază importanţa centrală a unei alegeri de sine; la limită, vom fi îndemnaţi să ne construim vieţile ca pe nişte poveşti cu tâlc. Oliver Sacks, întrebat, la un moment dat, care este criteriul normalităţii, al sănătăţii mentale, se pare că a răspuns: „un om normal este poate acela care se dovedeşte în stare să-şi istorisească propria poveste“. Iar MacIntyre (1998, p. 225) afirma tranşant: „Unitatea vieţii umane este unitatea unei căutări narative“, „ordinea narativă a unei singure vieţi“.

Să acceptăm că, de fapt, nicio viaţă nu poate fi trăită la întâmplare, că totdeauna avem în vedere ceva, chiar dacă obiectivul este încă nelămurit sau chiar dacă finalitatea se modifică pe de-a-ntregul pe parcursul căutării. Presupunând că ne alegem un drum sau că ne este hărăzit unul, presupunând că pentru fiecare dintre noi există o cale, ce ne împiedică s-o ratăm extrem de uşor? (Aici numai fatalistul se poate simţi deresponsabilizat.) Un student mai în vârstă îmi spunea cu ceva timp în urmă, cu gândul la bobocii de 19-20 de ani: greu nu e să-ţi găseşti drumul, greu e să rămâi pe drum, odată ce l-ai găsit. Pare atât de uşor să fii distras.

Cred că la acest nivel nu doar etica virtuţii îşi redescoperă actualitatea, ci însăşi vechea reprezentare cu privire la natura filosofiei ca mod de viaţă şi îngrijire de sine. Înainte de a aborda o atare temă din perspectivă istorică, se cuvine să aflăm ce anume a ajuns să semnifice, în zilele noastre, practica filosofică: altfel spus, e cazul să punem în discuţie principiile directoare ale consilierii filosofice.